KIEM-premies voor samenwerking met MKB in de chemie

18 januari 2016

Jurriaan Huskens (UT), Christien Lokman (HAN), Gerrit Poelarends (RUG) en Moniek Tromp (UvA) hebben recentelijk een KIEM-project toegekend gekregen vanuit het Innovatiefonds Chemie. Huskens voor het selectief en gevoelig maken van detectoren voor biomedische toepassingen. Lokman voor het ontwikkelen van een milieuvriendelijke coating voor zaden. Poelarends voor het zoeken naar een innovatieve syntheseroute voor “remmende” aminozuren en Tromp voor de doorontwikkeling van een nieuwe ijzerelektrode voor energieopslag.

Biosensing 1-2-3
Prof. dr. ir. Jurriaan Huskens (UT), dr. Eric Smith (BioVolt B.V.)
Apparaten gebaseerd op optische, zogenaamde TriPleX ring-resonatoren beloven een veelzijdige en uiterst gevoelige detectie van analyten, bijvoorbeeld voor biomedische toepassingen. De onderzoekers beogen deze apparaten selectief en gevoelig te maken door het aanbrengen van een monolaag met receptoren op het sensorgedeelte en de overige delen van het oppervlak af te dekken met een ander type monolaag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modulaire adsorbaten waarvan de bindingscapaciteit en de anti-fouling-eigenschappen beïnvloed en geoptimaliseerd kunnen worden.

Milieuvriendelijke coating voor zaden
Dr. Christien Lokman (HAN), Willem van Lith (Eucaryo Beheer B.V.), dr. Arthur Ram (UL)
Jaarlijks gaat wereldwijd ongeveer 25% van de totale opbrengst aan gewassen verloren door infecties van schimmels en bacteriën. Met bestrijdingsmiddelen wordt geprobeerd dit verlies te reduceren. Echter, steeds meer bestrijdingsmiddelen worden verboden omdat ze zeer toxisch zijn. Het consortium gaat nu nieuwe, milieuvriendelijke formuleringen (coatings) ontwikkelen om kiemende zaden te beschermen tegen moeilijk te bestrijden schimmelinfecties door ascomyceten en oömyceten zoals bijvoorbeeld Phytophtera en Phytium.

Remmende aminozuren voor geneesmiddel tegen psychotische stoornissen
Prof. dr. Gerrit Poelarends (RUG), dr. Bernard van Vliet (INTEGREX Research)
De onderzoekers gebruiken hun gezamenlijke kennis om een innovatieve synthese route voor L-threo-3-benzyloxyaspartaat (L-TBOA) derivaten te ontwikkelen, die toegang geeft tot een groot scala aan L-TBOA analogen. De unieke en waardevolle bibliotheek van gesynthetiseerde L-TBOA analogen zal in een later stadium gescreend worden op activiteit en selectiviteit voor verschillende glutamaat transporteiwitten, die zich bevinden in zenuwuiteinden en omliggende gliacellen in de hersenen. De screening kan verbindingen opleveren die verder ontwikkeld kunnen worden tot een preventief geneesmiddel tegen psychotische stoornissen.

Operando XAS metingen aan een nieuwe ijzerelektrode voor energieopslag

Prof. dr. Moniek Tromp (UvA), ir. Thomas van Dijk (E-Stone Batteries)
Goedkope energieopslag is essentieel voor een duurzame energietransitie. In dit onderzoek wordt de
innovatieve ijzerelektrode van E-STONE verder ontwikkeld door de onderliggende werkingsmechanismes te bestuderen. Een beter begrip hiervan staat aan de basis van het optimaal produceren van een betrouwbare batterij, het verkrijgen van optimale controle over het productieproces, het selecteren van de juiste precursors voor de materialen en het optimaliseren van de energie-efficiëntie op lange termijn, na vele honderden cycli.

Over KIEM

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de vier publiek-private samenwerkingsvormen van het Innovatiefonds Chemie (voorheen Fonds Nieuwe Chemische Innovaties), het fonds voor publiek-private samenwerking in de chemie bij NWO.
KIEM is voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKB; 15.000 van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in de regel binnen zes weken afgehandeld. Sinds de start van het Fonds in het najaar van 2012 zijn er 34 KIEM-projecten toegekend.
MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Innovatiefonds Chemie ook een aanvraag doen voor een LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology) of een TA (Technology Area). Meer over deze en andere mogelijkheden binnen het Innovatiefonds Chemie.

Bron: NWO