KIEM-premie voor cyclische peptide antibiotica

Met asymmetrische katalyse naar natuurlijke cyclische peptide antibiotica

28 september 2016

Kleine cyclische peptiden, gemaakt door micro-organismen om zichzelf te beschermen, zijn interessant als nieuwe klasse antibiotica. Echter, de natuurlijke vorm van de aminozuur-bouwstenen maakt de synthese van deze peptiden lastig. De aanwezigheid van één aminozuur met een niet-natuurlijke vorm maakt ringsluiting van de cyclische peptide juist erg gemakkelijk. Het bedrijfje InCatT heeft unieke katalysatoren ontwikkeld die de ruimtelijke vorm van een aminozuur in de gewenste richting kunnen sturen.

Prof. Jan van Maarseveen (Universiteit van Amsterdam) en Dr. Sander Kluwer (InCatT) krijgen een KIEM subsidie voor hun project ‘Met asymmetrische katalyse naar natuurlijke cyclische peptide antibiotica’. In dit project zal worden bestudeerd of dit de synthese van de veelbelovende peptiden mogelijk maakt, en daarmee de weg vrij maakt voor verder farmacochemisch onderzoek.

Over KIEM

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de vier publiek-private samenwerkingsvormen van het Innovatiefonds Chemie, het fonds voor publiek-private samenwerking in de chemie bij NWO.

KIEM is een subsidie voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKBen 15.000 euro van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in de regel binnen zes weken afgehandeld.

MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Innovatiefonds Chemie ook een aanvraag doen voor een LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology), CHIPP (Chemical Industrial Partnership Programme) of een TA (Technology Area).

Lees meer over deze en andere mogelijkheden binnen het Innovatiefonds Chemie.


Bron: NWO