Kansen voor nieuw materialenonderzoek in twee calls

31 oktober 2016

Nieuwe materialen zijn essentieel bij ontwikkelingen en oplossingen voor belangrijke uitdagingen op het gebied van voedsel, gezondheid, duurzame energie, transport en schaarste van grondstoffen. Nederland heeft een vooraanstaande positie op het gebied van materialenonderzoek. Dit type onderzoek is bij uitstek interdisciplinair.

materialenroute voor de Nationale Wetenschapsagenda

In de afgelopen maanden heeft een grote groep wetenschappers samen met de NWO-onderdelen CW, FOM en STW gewerkt aan een brede visie op het materialenonderzoek in Nederland, onder andere via een succesvolle workshop "Materialen – Made in Holland" in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Deze workshop heeft geleid tot een specifieke materialenroute voor de voor de Nationale Wetenschapsagenda.

Eén van de strategische kansen, die  uit de workshop naar voren kwam, is  Materials for Sustainability. Hierbij kunt u denken aan  materialen voor duurzame energieopwekking en energieopslag, maar ook materialen uit hernieuwbare bronnen. NWO/FOM en NWO/CW stellen op dit moment een gezamenlijke call op om vooraanstaand en nieuw onderzoek op dit gebied te financieren. De call maakt onderdeel uit van het NWO werkprogramma in het kader van de topsectoren (Energie en Chemie) en richt zich daarom op privaat-publieke samenwerkingen. De call zal in het voorjaar van 2017 open worden gesteld.

Een tweede call op het gebied van materialen onderzoek is HTM 2016. Op initiatief van de Topteams van de Topsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Chemie en Energie organiseren de NWO-onderdelen Technologiestichting STW, de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en Chemische Wetenschappen, samen met het Materials innovation institute (M2i) de HTM 2016 call. De call wordt uitgevoerd door NWO/STW en adresseert de prioriteitsgebieden van de roadmap Hightech Materials (topsector HTSM), de roadmap Chemistry of Advanced Materials (topsector Chemie) en het thema Materials for Sustainable Energy (topsector Energie), die zijn opgesteld in samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven. De 2e ronde van deze call is geopend op 10 oktober en sluit op 6 december 2016 om 14.00 uur. Meer informatie vindt u hier.

Het doel van beide calls is een impuls te geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland.

Materials for Sustainability

Bron: NWO