Dynamische 3D-printmaterialen ontwikkelen in een nieuwe publiek-private samenwerking

21 december 2016

3D-printen maakt het mogelijk om complexe gepersonaliseerde producten zoals prothesen en implantaten te maken rechtstreeks vanuit een 3D-scan. Om dit soort toepassingen mogelijk te maken is het belangrijk dat beschikbare materialen de juiste mechanische en biochemische eigenschappen hebben. In het uit het Innovatiefonds Chemie gehonoreerde TA-programma DYNAM gaan onderzoekers en bedrijven met deze uitdaging aan de slag. Dit is een samenwerking tussen Rint Sijbesma, Albert Schenning, Hans Heuts, Cees Bastiaansen, Michael Debije (allen TU/e), Clemens van Blitterswijk, Lorenzo Moroni en Matthew Baker (allen UM) en DSM, TNO, Xilloc Medical en Brightlands Materials Center.

Het toegekende project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe polymere materialen en hydrogelen op basis van dynamische chemische bindingen die ervoor zorgen dat de materialen reageren op verschillende omstandigheden tijdens de verwerking. Hierdoor kunnen optimale eigenschappen van het 3D-geprinte product worden verkregen. Daarnaast kunnen ook eindproducten worden gemaakt met schakelbare eigenschappen. Het project is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Maastricht, DSM, Xilloc en Brightlands Materials Center (BMC), een publiek-privaat onderzoekscentrum waarin wetenschappers en specialisten uit de industrie samenwerken aan duurzame technologische innovaties op het gebied van polymere materialen. Het project komt tot stand door de toekenning van een TA-aanvraag in het Innovatiefonds Chemie.

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Innovatiefonds Chemie (voorheen het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties) bij NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking wanneer zij passen in één van de roadmaps van de Topsector Chemie.

Bron: NWO