LIFT-premies voor moleculaire kleefstoffen, nieuwe antibiotica en verbeterde preparaten voor elektronenmicroscopie

21 december 2016

Uit het Innovatiefonds Chemie zijn drie LIFT-samenwerkingsprojecten van universitaire onderzoekers en bedrijven toegekend ter waarde van 0,9 miljoen euro. In een LIFT-project werken minstens één bedrijf en één kennisinstelling samen aan chemisch onderzoek. Hieronder volgt een kort overzicht van de toegekende projecten.

Het maken van goede koele samples voor structuurbepaling
Dr. Raimond Ravelli (UM), Ben Bormans, MSc (DENSsolution)
De chemische eigenschappen van moleculen worden bepaald door de ruimtelijke ordening van de atomen. Kennis van een structuur is cruciaal voor een chemicus. Met behulp van elektronen is het mogelijk om structuren op atomair niveau te bestuderen. Voor biomoleculen dient dit in de aanwezigheid van water te gebeuren. Met behulp van een nieuw apparaat maken de onderzoekers het mogelijk om de ruimtelijke structuur van moleculen zichtbaar te maken van een minuscuul kleine hoeveelheid preparaat. De onderzoekers van de Universiteit Maastricht doen deze ontwikkeling in samenwerking met DENSsolutions, een bedrijf dat oplossingen biedt voor electronenmicroscopie.

Moleculaire kleefstoffen als ontstekingsremmers
Dr. Christian Ottmann (TUE), Dr. Mike Hann (GlaxoSmithKline)
In dit project werken de Technische Universiteit Eindhoven en het pharmabedrijf GlaxoSmithKline samen, om kleine moleculen te ontwikkelen, die als kleefstoffen tussen de eiwitten 14-3-3 en Pyrin werken. Het eiwit 14-3-3 schakelt de ontstekingsbevorderende activiteit van Pyrin uit en een versterking van deze wisselwerking door een klein molecuul, een moleculaire kleefstof, kan tot een nieuw geneesmiddel voor chronische en acute ontstekingsziektes leiden.

Ontwikkeling van nieuwe antibiotica tegen resistente ziekteverwekkers
Prof. Dr. Oscar P. Kuipers (RUG), Dr. Nathaniel Martin (UU), Dr. Timo Koopmans (Karveel Pharmaceuticals)
Dit project zal een nieuwe klasse antibiotica onderzoeken, ontwikkelen en produceren. Deze klasse antibiotica werkt op een andere manier dan de huidige antibiotica, waardoor er minder snel resistentie optreedt in ziekteverwekkende bacteriën, die tegenwoordig steeds vaker voorkomen (zoals de ziekenhuisbacterie MRSA). In dit project ontwerpen en optimaliseren de onderzoekers deze antibiotica en onderzoeken de werking en veiligheid, waardoor ze in de toekomst mensen met een infectie van resistente bacteriën kunnen helpen.

Bron: NWO