Vrije competitie – nieuwe call 2017

28 november 2016

NWO Chemische Wetenschappen heeft medio november de Vrije competitie voor 2017 opengesteld. Aanvragen voor ECHO- en TOP-subsidies kunnen vanaf dan tot 31 mei 2017 doorlopend ingediend worden in de TOP/ECHO 2017–ronde bij NWO.

TOP/ECHO call 2017
Voor de TOP/ECHO-call 2017 bedraagt het totaal beschikbare budget circa 7,1 miljoen euro. Zolang voldoende middelen beschikbaar zijn, wordt binnen de TOP/ECHO-ronde van NWO-CW gestreefd naar een minimaal honoreringspercentage van twintig procent (20%). Wanneer de beschikbare middelen vóór 31 mei 2017 zijn uitgeput, zal de Vrije Competitie voortijds worden gesloten. Op de TOP/ECHO-website wordt aangegeven hoeveel budget er nog beschikbaar is in de vorm van een thermometer. Deze wordt na iedere beoordelingsronde geactualiseerd.

TOP/ECHO call 2016
De TOP/ECHO call 2016 is inmiddels gesloten.

Er zijn in totaal 86 aanvragen ontvangen, waarvan 17 TOP- en 69 ECHO-aanvragen. Daarvan zijn eerder dit jaar 1 TOP-aanvraag en 9 ECHO-aanvragen gehonoreerd, met een gezamenlijk budget van ruim M€ 3,1. De resterende middelen in deze ronde ca. M€ 4, zullen naar verwachting na de besluitvorming over de voorstellen die op dit moment nog in behandeling zijn (13 TOP; 24 ECHO) – bij een honoreringspercentage van circa 20% - volledig besteed zijn. Twaalf aanvragen (1 TOP; 11 ECHO) zijn nog niet formeel in behandeling genomen; de behandeling van deze aanvragen schuift door naar de ronde van 2017.

TOP en ECHO
De TOP-subsidies bedragen 780.000 euro en zijn bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde toponderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. De ECHO-subsidies van 260.000 euro bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst.

Meer informatie:

Alle actuele informatie over de call is te vinden op: www.nwo.nl/cw/echo en www.nwo.nl/cw/top.

beschikbaar budget ronde 2017. Dit is een momentopname (25-10-2016). Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.beschikbaar budget ronde 2017. Dit is een momentopname (25-10-2016). Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: NWO