Chemie & de Nationale Wetenschapsagenda

26 februari 2016

De Nationale Wetenschapsagenda bestaat uit 140 grote wetenschappelijke vragen. Deze vormen het fundament voor 'routes' die nieuwe verbindingen over de gehele onderzoekketen mogelijk maken. In 2015 zijn de vragen en routes tot stand gekomen en aan minister Bussemaker (OCW) overhandigd. Het kabinet heeft besloten de zestien routes – weliswaar 'exemplarisch' – als uitgangspunt te nemen bij vervolgafspraken over de implementatie van de Wetenschapsagenda in het wetenschapsbeleid.

Eerst zijn nu de onderzoekers en onderzoeksinstellingen aan zet: zij gaan de routes verder uitwerken. Bent u nog niet betrokken bij een route of workshop en ziet u wel aanknopingspunten, meldt u dan aan bij onderstaande CW-contactpersonen van de route of mail naar chemie.wetenschapsagenda@nwo.nl. Op dit moment formeren de zestien routes zich.

Doel is om via brede workshops te verkennen wat de nieuwe verbindingen en mogelijkheden voor nieuw veelbelovend onderzoek binnen de route zijn. Elke route heeft één of enkele trekkers, die aan de slag zijn gegaan om het 'veld' te organiseren. De workshops vinden dit voorjaar plaats. De trekkers gebruiken de input bij het uitwerken van de routes en zullen voor de zomer de plannen weer aan de politiek aanbieden.

CW-contactpersonen voor huidige voorbeeldroutes en nieuwe onderwerpen
Algemene vragen kunt u stellen via chemie.wetenschapsagenda@nwo.nl. Verschillende routes hebben reeds data ingepland voor workshops, zie hiervoor de planning op de NWA-website. Voor specifieke vragen voor een van de routes of onderwerpen of deelname aan een routeworkshop kunt u de volgende contactpersonen van het CW-bureau raadplegen:

  • Voor route 1 ‘Personalised medicine’, route 2 ‘Regeneratieve geneeskunde’, route 4 ‘Oorsprong van leven – op aarde en in het heelal’ en de mogelijke additionele route ‘Bouwstenen van Leven’ is contactpersoon Marjolein Lauwen.
  • Route 5 'Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd' en het onderwerp ‘materialen’ is contactpersoon Ivo Ridder.
  • Route 9 ‘Big Data verantwoord gebruiken’, route 10 ‘Smart Industry’, route 11 ‘Smart liveable cities’, route 12 ‘Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie’, route 13 ‘Duurzame productie van veilig en gezond voedsel’, de additionele route ‘Energietransitie’ en de additionele route ‘Quantum/nano’ is contactpersoon Mark Schmets.

Over de Nationale Wetenschapsagenda
Het kabinet heeft in 2014 de kenniscoalitie opdracht gegeven een verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. Onder leiding van een stuurgroep is daar de afgelopen negen maanden aan gewerkt. Deze Nationale Wetenschapsagenda stimuleert creativiteit en vernieuwing en verbindt partijen en thema's. Door het opstellen van de agenda zijn wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij dichter bij elkaar gekomen.

Bijna 12.000 vragen, ingediend door betrokken en nieuwsgierige mensen, vormen de basis van de wetenschapsagenda. Daaruit zijn 140 clustervragen gedestilleerd, geïnspireerd vanuit de theorie en de praktijk, met vertakkingen naar uiteenlopende disciplines. Die clustervragen hebben betrekking op belangrijke intersectorale en interdisciplinaire vraagstukken, maar omvatten niet de gehele wetenschap. Alles in de wetenschapsagenda is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is staat in de wetenschapsagenda. Naast de agenda zal er voldoende ruimte moeten blijven voor vrij en ongebonden onderzoek.

De Nationale Wetenschapsagenda voor scholieren
In navolging op de Nationale Wetenschapsagenda zijn ook scholieren speciaal uitgenodigd om vragen te formuleren met behulp van lesmateriaal over wetenschap en het stellen van goede vragen. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit de hogere klassen van vmbo, havo en vwo. Sinds 29 november kunnen scholen het lesmateriaal gratis gebruiken. De vragen die de leerlingen hebben geformuleerd, staan op de website van de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren.

Meer weten?
Zie www.wetenschapsagenda.nl voor alle vragen en de routes. Op YouTube vindt u een filmpje over Nationale Wetenschapsagenda.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen

Programma

Nationale Wetenschapsagenda

Speerpunt

Wetenschap voor de samenleving (2007-2010)