NWO call Bouwstenen van Leven gepubliceerd

12 februari 2016

Met deze call for proposals bevordert NWO interdisciplinaire publiek-private samenwerking op het grensvlak van de fysica, chemie, biologie, informatica en systeemanalyse.

Het doel is om interdisciplinaire verbinding tussen onderzoekers en private partners te versterken, gericht op het doorgronden van de bouwstenen van leven, van molecuul tot organisme.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een academische onderzoeker namens een consortium van bedrijven en onderzoekers in dienst van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende instelling.

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 14 april 2016, 15.00 uur (CET).

Meer informatie over de call


Bron: NWO