Afsluiting Forensic Science programma bij NWO

Wat heeft het NWO programma Forensic Science de praktijk te bieden?

28 september 2016

Negen onderzoeksteams hebben zich in de afgelopen vijf jaar toegelegd op forensisch onderzoek binnen het NWO-programma Forensic Science. De onderzoeken gaan onder andere over gezichtsherkenning, het achterhalen van de herkomst van natuurlijke materialen en het opsporen van daders met DNA-gegevens van familieleden. Op 23 november wordt het programma gezamenlijk afgesloten.

De forensische wetenschap is gericht op het verzamelen en analyseren van wetenschappelijk gefundeerd bewijs met het doel om de daders van een (mogelijk) misdrijf op te sporen. Forensische wetenschap wordt een steeds belangrijker onderdeel van het opsporingsonderzoek, de vervolging van (mogelijke) daders en de berechting. Ook de publieke belangstelling voor forensische wetenschap is de laatste jaren enorm gestegen. Het programma Forensic Science bracht wetenschappers uit verschillende disciplines bij elkaar en overbrugde het gat tussen wetenschap en forensische praktijk door potentiële gebruikers van de onderzoeksresultaten te betrekken bij het wetenschappelijk onderzoek. Forensic Science was het eerste brede, multidisciplinair wetenschappelijke onderzoeksprogramma op het gebied van Forensic Science in Nederland.

Afsluitende bijeenkomst

Het doel van de afsluitende bijeenkomst op 23 november (toegang op uitnodiging) is het bijeenbrengen van de onderzoeksgroepen die deel hebben genomen aan het programma en het zichtbaar maken van de resultaten. Daarnaast worden de toepassingsmogelijkheden in de forensische praktijk belicht en is er ruimte voor verkenning van zinvolle richtingen voor mogelijk vervolgonderzoek, waaronder de forensische geneeskunde (zie onder).

Tijdens de bijeenkomst zullen de resultaten gepresenteerd worden waarna er tijdens een ‘open space’ mogelijkheid is een dilemma of inzicht voor te leggen aan een divers gezelschap en ruimte te bieden voor (verrassende) inbreng uit diverse hoeken. De bijeenkomst wordt afgesloten met een aantal reflecties vanuit de praktijk, beleid en wetenschap. Prof. dr. Peter de Knijff (LUMC) zal optreden als dagvoorzitter.

Verbinding met verkenning forensische geneeskunde bij ZonMw

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met ZonMw. Bij ZonMw loopt momenteel een verkenning naar structuur en inhoud van het wetenschappelijk onderzoek als basis voor het handelen van een forensisch arts. Deze verkenning wordt aan de afsluiting van het NWO-programma gekoppeld. Uit de verkenning blijkt tot nu toe onder meer het belang van de wisselwerking van de eerste- en tweedelijns forensische geneeskunde voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Forensic Science

Het programma Forensic Science is een gezamenlijk initiatief geweest van de NWO-gebieden Exacte Wetenschappen en Chemische Wetenschappen en het toenmalige Netherlands Genomics Initiative (NGI) en is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), The Maastricht Forensic Institute (TMFI) en het Wetenschappelijke Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM). Wetenschappers uit de chemie, informatica en wiskunde zijn in de volgende negen projecten aan de slag gegaan.

Menselijke sporen verraden tijd
Estimating trace deposition time using circadian biomarkers - Prof. dr. M. Kayser (Erasmus MC)

Onderzoek al het aanwezige DNA
Metagenomic analysis of forensic biological traces - Dr. J.F.J. Laros (LUMC)

Zoeken met familie
Familial Searching - Prof. dr. R.W.J. Meester (VU)

Chemisch bewijs in haren
The Molecular Basis of Chemical Hair Evidence - Prof. dr.
M.W.F. Nielen (WU)

E-Discovery in elektronische gegevens
Semantic Search in E-Discovery - Prof. dr. M. de Rijke (UvA)

Achterhalen herkomst van natuurlijke stoffen
COMFOR: The use of comprehensive two-dimensional chromatographic methods for chemical profiling of complex natural materials - Prof. dr. ir. P.J. Schoenmakers (UvA)

Bewijs combineren
Combining evidence in legal (forensic) casework - Prof. dr.
M.J. Sjerps (UvA)

Gezichtsherkenning
Forensic Face Recognition - Dr. ir. R.N.J. Veldhuis (UT)

Statistische modelleertechniek van Bayesiaanse netwerken
Designing and Understanding Forensic Bayesian Networks with Arguments and Scenarios - Dr. B. Verheij (RUG)


De afsluitingsbijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door NWO en ZonMw.

    

Bron: NWO