Afsluitende bijeenkomst Forensic Science bij NWO

20 december 2016

Negen onderzoeksteams uit de chemie, informatica, wiskunde hebben de afgelopen 5 jaar gewerkt aan forensisch onderzoek binnen het NWO-programma Forensic Science. De onderzoeken gaan onder andere over gezichtsherkenning, het achterhalen van de herkomst van natuurlijk materialen en het opsporen van daders met DNA-gegevens van familieleden. Op 23 november jl. werd het programma gezamenlijk afgesloten.

De afsluitingsbijeenkomst op 23 november werd georganiseerd in samenwerking met ZonMw. Het doel van de bijeenkomst was het bijeenbrengen van de projectgroepen en het zichtbaar maken van de resultaten uit het programma. Daarnaast werden de toepassingsmogelijkheden in de forensische praktijk belicht en was er ruimte voor verkenning van zinvolle richtingen voor mogelijk vervolgonderzoek.

Het programma Forensic Science was een gezamenlijk initiatief van de NWO-gebieden Exacte Wetenschappen en Chemische Wetenschappen en het Netherlands Genomics Initiative (NGI)  en is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), The Maastricht Forensic Institute (TMFI) en het Wetenschappelijke Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM).

Meer informatie over de bijeenkomst: http://publicaties.zonmw.nl/slotsymposium-forensic-science

Bron: NWO