Advanced Research Center CBBC van start met 39 onderzoekers

21 december 2016

De eerste 39 onderzoekers zijn geselecteerd voor een persoonlijk lidmaatschap van het Advanced Research Center Chemical Building Block Consortium (ARC CBBC). De start van de eerste onderzoeksprojecten in het nieuwe onderzoekscentrum staat gepland voor de eerste helft van 2017.

Onderzoekers geselecteerd

Na zorgvuldig bestuderen van alle 159 aanvragen door de Scientific Advisory Board, heeft de Executive Board (EB) van ARC CBBC voor deze eerste ronde 39 persoonlijke lidmaatschappen uitgereikt. Deze ARC CBBC lidmaatschappen zijn voor een periode van vijf jaar. De onderzoekers zijn verbonden aan de universiteiten van Amsterdam (3), Groningen (6), Utrecht (7), Nijmegen (3), Wageningen (1), Leiden (1), de Vrije Universiteit (1), en de Technische Universiteiten van Delft (5), Eindhoven (8) en Twente (4). Er zijn zeven vrouwelijke onderzoekers geselecteerd om deel te nemen. Bovendien hebben dertien jonge onderzoekers een lidmaatschap ontvangen. Meer informatie over de geselecteerde ARC CBBC leden is te vinden op www.arc-cbbc.nl.

Selectieproces

De Scientific Advisory Board heeft zijn selectie gemaakt op basis van twee categorieën: 'jonge onderzoekers' (tot 15 jaar na de PhD) en ‘ervaren onderzoekers’. De selectie van de beste kandidaten in beide categorieën werd vervolgens aangeboden aan de Executive Board. Hierbij werd gekeken naar hoe het onderzoeksgebied van de kandidaten aansluit bij de onderzoeksambities van ARC CBBC. Ook is gelet op een evenwichtige balans van expertises over de programmalijnen (Energy carriers, Sustainable Materials & Specialties en Coatings). De EB maakte de definitieve keuzes over het nominaties. Professor Bert Weckhuysen en professor Ben Feringa, respectievelijk wetenschappelijk directeur en EB-voorzitter van ARC CBBC: "We zijn zeer verheugd dat de eerste CBBC onderzoekers nu zijn geselecteerd. We kunnen nu beginnen de onderzoeksprogramma’s verder vorm te geven samen met de geselecteerde wetenschappers en de onderzoekers binnen de chemische bedrijven. "

ARC CBBC - Funderend onderzoek voor de samenleving

Het Advanced Research Center voor chemische bouwstenen, ARC CBBC, is een nationaal onderzoekscentrum voor onderzoek naar complexe chemie- en energievraagstukken die gepaard gaan met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen.

NWO is mede grondlegger van ARC CBBC, het onderzoekscentrum waarin wetenschappelijke sterktes worden verbonden aan maatschappelijke uitdagingen. Met ARC CBBC geeft NWO in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven invulling aan de snellere en effectievere toepassing van onderzoeksresultaten door het bevorderen van kennisbenutting. 

Naar de NWO-pagina van ARC CBBC.

Contactpersoon NWO: 
Mark Schmets, T: 06 30369239, E: m.schmets@nwo.nl

Bron: NWO