1,4 miljoen voor TA-programma ‘Proeven door Meten’

12 januari 2016

Hoogleraren Robert Hall (Wageningen Universiteit & Researchcentrum), Thomas Hankemeier (Universiteit Leiden) en Age Smilde (Universiteit van Amsterdam) hebben een Technology Area (TA)-premie ontvangen om samen met DSM en Unilever onderzoek te doen naar het smaakprofiel van voedingsproducten. Gezamenlijk financieren de bedrijven eenderde van het programma; tweederde van de financiering komt uit het Innovatiefonds Chemie (voorheen Fonds Nieuwe Chemische Innovaties) van NWO Chemische Wetenschappen.

Het programma ‘Proeven door Meten’ is opgezet om op rationelere gronden formuleringen voor voedingsmiddelen en productieprocessen te ontwerpen en te optimaliseren. Tot nu toe gebeurde dat deels door trial-and-error. Smaak en geur, twee van de belangrijkste aspecten van voeding berusten op het samenspel van vele chemische componenten. Begrip van de relatie tussen chemie, smaak en geur zal leiden tot nieuwe voedingsproducten met intensievere smaakbelevingen. De onderzoekers gaan samen met ingrediëntenproducent DSM, voedingsmiddelenproducent Unilever, drie promovendi, een postdoc en twee technici de complexe matrix van bepaalde voedingsmiddelen bestuderen. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan ‘goede’ smaak- en geurmoleculen, maar ook aan ‘slechte’ die bijvoorbeeld als zogenoemde ‘off-flavors’ kunnen ontstaan tijdens suboptimale bewaring. Het doel is om door het meten van - slim gekozen - chemische componenten de dynamiek van het smaakprofiel van voedingsmiddelen te voorspellen.

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Innovatiefonds Chemie vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt € 750.000 (dus € 250.000 gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus € 500.000 NWO-bijdrage). De maximum projectgrootte is € 1.500.000. Onderwerpen die passen binnen de roadmaps van de Topsector Chemie komen voor financiering in aanmerking.

Bron: NWO