Biochemicus en oud-Z.W.O.-bestuurder E.C. Slater overleden

31 maart 2016

Zondag 27 maart overleed emeritushoogleraar biochemie en oud-Z.W.O.-bestuurder E.C. Slater op 99 jarige leeftijd. Bill Slater was decennialang één van de meest vooraanstaande wetenschappers in de biochemie in Nederland. Van 1970 tot 1976 lid was hij lid van het bestuur van NWO’s rechtsvoorganger Z.W.O.

E.C. Slater

Van zijn leerling Piet Borst ontvingen wij het bericht van overlijden. Bill Slater, geboren in 1917 in Melbourne, was decennialang één van de meest vooraanstaande wetenschappers in de biochemie in Nederland.

Z.W.O.

Professor Slater was van 1970 tot 1976 lid van het bestuur van NWO’s rechtsvoorganger Z.W.O. Uit het Jaarboek Z.W.O. 1970 blijkt dat prof. Slater eerder betrokken was bij Z.W.O. als bestuurslid van de Stichting FUNGO (Fundamenteel Geneeskundig Onderzoek) en als lid van de vaste adviescommissie voor de medische wetenschappen. En in het Jaarboek Z.W.O. 1976 lezen wij: “Aan prof.dr. E.C. Slater, sinds 1 mei 1970 lid van raad en bestuur, werd op zijn verzoek ontslag verleend als lid van het bestuur. Z.W.O. prijst zich gelukkig dat hij, hoewel door een opeenstapeling van werkzaamheden genoopt tot deze ontslagaanvraag, toch bereid was het lidmaatschap van de raad te blijven bekleden. Aan de beleidsdiscussies in het bestuur heeft hij vaak voor Z.W.O. bijzonder nuttige bijdragen geleverd.”

Founding father

Ter gelegenheid van Slaters negentigste verjaardag in 2007 eerde Piet Borst in zijn ‘E.C. Slater Lecture’ hem als een van de “founding fathers of modern Dutch biochemistry and one of the most succesfull scientists and teachers of the second half of the 20th century” […]. Verderop in zijn lezing vinden we deze prachtige woorden over zijn leermeester en promotor:

“Anybody who saw Bill Slater cycle through Amsterdam, where he spent 30 years as Professor of Biochemistry and Chairman of the Department of Biochemistry, would not easily guess that this typical Dutchman was born in Australia and still has Australian nationality. Bill never owned a car in Amsterdam and he cherished his Dutch bike.

As he mentions in passing in his memoirs: ‘I recall the surprise of my colleagues in the USSR when I told them that, in contrast to the privileges of an Academy member in that country (car, dascha, extra salary, etc.), my only privilege as an Academic member in the Netherlands was being given the key to the bicycle shed’. On bike and by public transport he moved between his many Dutch occupations. Bill was not a man claiming privileges. ‘Public money should be spent on research, not on taxis’, he once told me.“

Desgevraagd voegt Piet Borst toe dat Slater deze fameuze woorden sprak in verband met de Z.W.O.-bestuursvergaderingen. Borst had gesuggereerd een taxi te nemen toen Slater klaagde over het meesjouwen van de zware bestuurstukken van de trein naar Z.W.O.

Bron: NWO