Toekenningen eerste ronde Big Software programma

Drie toekenningen om samen te werken aan innovatie binnen grote software systemen

21 januari 2016

Binnen het programma Big Software zijn drie toekenningen gedaan. Het onderzoeksprogramma richt zich op innovatie binnen grote software systemen waarbij onderzoekstechnieken uit data science een belangrijke rol spelen. In alle projecten staat een vraag van één of meer deelnemende industriële partner(s) centraal.

Het doel van het Big Software programma is het stimuleren van publiek-private samenwerking in het vinden van nieuwe theorieën, methoden, tools, en technieken om vervolgens de uitdagingen met Big Software te overwinnen.

De drie toegekende projecten zijn:

MIPL: Mining Internet Payment Development Logs for Reliability and Security
Participating Company: Adyen B.V., Amsterdam
Prof.dr. A. van Deursen, Technical University of Delft

Adyen levert technologie voor het verwerken van wereldwijd betaalverkeer aan multinationale klanten, zoals Netflix, Uber, Spotify en Airbnb. Hiervoor heeft Adyen, dat hoofdkantoren in Amsterdam en San Francisco heeft, een omnichannel-platform ontwikkeld. Via dit platform zijn alle bedrijven direct verbonden met Visa, Mastercard en 250 andere mondiale betaalmethoden. Per dag genereert dit systeem rond een miljard verschillende 'log-lines', waarin wordt vastgelegd wat het systeem doet en welke externe gebeurtenissen plaatsvinden. De grote omvang en heterogeniteit van de log-lines maken het echter moeilijk deze informatie goed te benutten. Met dit project willen Adyen en TU Delft daarom gezamenlijk nieuwe methoden en technieken ontwikkelen om deze log-lines te gebruiken voor het versterken van de betrouwbaarheid en beveiliging van internetbetalingen. Hiertoe zal met name gekeken worden hoe dergelijke systemen omgaan met uitzonderingssituaties (exception handling), en op welke manier (normaal dan wel afwijkend) gedrag gemodelleerd kan worden met automatische, uit log-lines afgeleide toestandsdiagrammen.
 
Optimising Software Delivery with Streaming Software Analytics
Participating Company: Software Improvement Group (SIG), Amsterdam
Dr.ir. G.I. Gousios, Radboud University of Nijmegen

Het CodeFeed project is er op gericht om software ontwikkelaars real-time te laten profiteren van informatie over software ontwikkeling die elders op de wereld plaatsvindt.Hiervoor wordt een infrastructuur ontwikkeld die data put uit software repositories van zowel open source projecten als bedrijven. Die data wordt aggregeert en in een vloeiende stroom aangeboden. Wie zich op deze informatiestroom abonneert krijgt bij het maken van allerlei technische keuzes behulpzame achtergrondinformatie en aanbevelingen. Gebruik maken van wisdom of the crowd op het niveau van coderen en van architectuur wordt hiermee mogelijk.
 
Model Extraction for Re-engIneering Traditional Software

Participating company: Philips Healthcare, Best
Prof.dr.ir. J.F. Groote, Technical University of Eindhoven

In het MERITS project onderzoeken prof.dr.ir. Jan Friso Groote van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven en prof.dr. Jurgen Vinju van het Centrum voor Wiskunde en Informatica samen met Philips Healthcare mogelijkheden om zogenaamde legacy systemen onder controle te brengen. Deze systemen zijn vaak zeer complex vanwege jarenlang gebruik en aanpassingen. Door uit de bestaande legacy systemen op een zo precies mogelijke manier gedragsmodellen te extraheren, te analyseren en te versimpelen kan men een stap zetten richting model-driven software engineering waarbij aan de hand van deze modellen automatisch nieuwe en meer effectievere code kan worden gegenereerd.
 
 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Topsectordoorsnijdend thema