Resultaten Open Access-workshop gepresenteerd in New Delhi

27 mei 2016

Op vrijdag 27 mei presenteerde Michael Matlosz tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Global Research Council (GRC) in New Delhi de resultaten van de internationale Open Access-workshop die in maart bij NWO plaatsvond. Matlosz is President van Science Europe en lid van de Governing Board van de GRC. Hij deed dit namens NWO-voorzitter Jos Engelen, die zelf niet naar New Delhi kon komen. Matlosz nodigde de aanwezige onderzoeksfinanciers uit kennis te nemen van de uitkomsten van de workshop en deze gezamenlijk of individueel te implementeren.

Op 21 en 22 maart bespraken ruim 50 voorzitters en experts van wetenschapsfinanciers, universiteiten en uitgevers bij NWO in Den Haag de overgang naar Open Access: wereldwijde vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties. De bijeenkomst, onder de titel ‘Removing Barriers: A Global Implementation Plan for Open Access Scholarly Publishing’, vond plaats op uitnodiging en initiatief van Jos Engelen.

Actiepunten

Als resultaat van de bijeenkomst werden door Matlosz in New Delhi zeven actiepunten gepresenteerd. Hierbij werd de kanttekening geplaatst dat duidelijk moet zijn dat er geen ‘one size fits all’-benadering op weg naar Open Access bestaat. Elke academische discipline kent een eigen publicatiecultuur. Bovendien hebben alle wetenschapsfinanciers te maken met eigen afspraken en nationale regels.

De op de GRC-bijeenkomst gepresenteerde actiepunten luiden als volgt:

  • Neem het voortouw bij de transitie naar Open Access door duidelijke doelen te formuleren en een helder tijdspad op te stellen
  • Implementeer behoedzaam, maar blijf gecommitteerd en voorkom vertraging
  • Werk samen met alle relevante partijen, waaronder de universiteiten, om de omslag naar Open Access tot een succes te maken.
  • Wissel onderling informatie uit en deel ‘good practices’.
  • Ondersteun, samen met relevante partners, infrastructuren en diensten op het gebied van Open Access
  • Organiseer een bijeenkomst gericht op optimale toegang tot, en hergebruik van, onderzoeksdata
  • Nodig uitgevers uit om samen naar manieren te zoeken om transparant te zijn over businessmodellen, publicatiekosten en tarieven.

Bron: NWO