Bestuursoverdracht NWO per 1 oktober 2016

31 augustus 2016

De bestuursoverdracht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vindt plaats per 1 oktober 2016. Het huidige Algemeen Bestuur draagt dan de bestuursverantwoordelijkheid over aan de nieuwe voorzitter prof. dr. Stan Gielen en drs. Caroline Visser. Zij vormen het Algemeen Bestuur totdat de nieuwe Raad van Bestuur in zijn geheel per 1 januari 2017 aantreedt. De bestuurswissel is onderdeel van de transitie naar een nieuw NWO.

Begin juli maakte NWO de namen bekend van alle leden van de nieuwe Raad van Bestuur. Naast voorzitter Stan Gielen zal de Raad van Bestuur per januari 2017 bestaan uit een portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën en vier wetenschappelijke leden, die tevens voorzitter worden van de toekomstige domeinbesturen. Deze vier wetenschappelijke leden zijn: prof. dr. Ineke Braakman, prof. dr. Wim van den Doel, prof. dr. Jeroen Geurts en prof. dr. ir. Jaap Schouten. Drs. Caroline Visser wordt bestuurslid met de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën.

Voortvarende start nieuw bestuur

Om een voortvarende start van het nieuwe bestuur mogelijk te maken heeft het zittende bestuur, geleid door prof. dr. Jos Engelen, in goed overleg met de nieuwe bestuurders besloten om de verantwoordelijkheid per 1 oktober formeel over te dragen aan Stan Gielen en aan Caroline Visser. ‘Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw NWO’, zegt Jos Engelen. ‘De benoeming van het nieuwe bestuur is een logische stap in dat proces. Wij denken dat het voor NWO goed is dat het nieuwe bestuur zo snel mogelijk aan de slag gaat.’

Stan Gielen en Caroline Visser vormen het Algemeen Bestuur, totdat de voltallige Raad van Bestuur per 1 januari 2017 aantreedt. Het huidige NWO-bestuur blijft tot 1 januari 2017 betrokken bij de organisatie en beschikbaar om bij te dragen aan een vlotte overdracht. ‘Het nieuwe bestuur bereidt zich in rap tempo voor op de bestuursoverdracht’, zegt Stan Gielen. ‘Dat we in goed overleg kunnen overschakelen naar het ‘nieuwe NWO’ is een steun in de rug.’

Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur

De organisatie van NWO wordt efficiënter en transparanter ingericht. De huidige negen gebieden waaruit NWO tot nu toe bestaat worden geclusterd tot vier domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW); Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW); Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw). Tevens worden de instituten ondergebracht in één NWO-institutenorganisatie.

Per 1 januari 2017 start NWO met de nieuwe organisatiestructuur en treden de leden van de nieuwe Raad van Bestuur aan. Na aanpassing van de NWO-wet worden Ineke Braakman, Jaap Schouten en Wim van den Doel domeinvoorzitter van respectievelijk ENW, TTW en SGW. Jeroen Geurts begint per 1 januari als voorzitter van het zelfstandige ZonMw, waarvan de integratie als vierde domein binnen NWO voorzien staat voor begin 2019. De toekomstige Raad van Bestuur van NWO fungeert als collegiaal bestuur en wordt verantwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de organisatie en de budgetverdeling over de domeinen en instituten. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren, wint ze aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, kan ze middelen flexibeler inzetten en gaat ze meer werken vanuit één samenhangende programmering.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten.

Bron: NWO