Vrouwelijke Antarctica-onderzoekers rolmodellen op Wikipedia

23 augustus 2016

Vier Nederlandse vrouwen die betrokken zijn bij onderzoek op Antarctica hebben een eigen Wikipedia profielpagina gekregen. Het gaat om Corina Brussaard, Anita Buma, Monique de Vries en Jacqueline Stefels. Door de lancering van ruim honderd profielen van vrouwelijke Antarctica onderzoekers kunnen jonge vrouwelijke poolonderzoekers zien dat een wetenschappelijke carrière in deze traditionele ‘mannenwereld van Antarctica’ weldegelijk mogelijk is.

Tot ver in de 20e eeuw werden vrouwen uitgesloten van het doen van onderzoek op Antarctica. Op Wikipedia is slechts 15 procent van de persoonlijke profielen van poolonderzoekers afkomstig van een vrouwelijke onderzoeker. Door lancering van de zogenoemde Wikibomb wil de SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) in één klap de profielen toevoegen van meer dan honderd vrouwelijke Antarctica onderzoekers van ruim dertig landen. Het is belangrijk dat jonge vrouwelijke onderzoekers de profielen van senior onderzoeksters kunnen zien; zo zien ze aan de hand van deze rolmodellen dat een carrière mogelijk is.

De Wikipedia profielen werden gepresenteerd tijdens de SCAR bijeenkomst op 23 augustus 2016 in Kuala Lumpur, Maleisië. De actie is bedoeld als een aanmoediging voor vrouwelijke poolonderzoekers om meer aanwezig te zijn op Wikipedia, en in het algemeen een minder bescheiden houding aan te nemen. Het initiatief voor de actie komt van de groep Women in Polar research.

De vier Nederlandse vrouwen zijn nauw betrokken bij het Nederlands Polair Programma NPP van NWO. Het beleid van NWO richt zich op meerdere manieren specifiek op genderdiversiteit.

Corina Brussaard
Anita Buma
Monique de Vries
Jacqueline Stefels

Bron: NWO