Vier toekenningen JPI-Water Works

5 april 2016

Vier nieuwe projecten richten zich op het gebruik en het gevaar van water, met name in de stad.

NWO-ALW voert de JPI Water-ronde Water Works 2014 uit voor het Ministerie van IenM. Mede daarom konden nu ook hogescholen een aanvraag indienen. Er waren 42 voorstellen, waarvan acht met Nederlandse inbreng, geselecteerd voor het indienen van een volledig voorstel. 16 Voorstellen, waarvan vier met Nederlandse inbreng, ontvangen financiering.

Deze ronde is een zogenoemde co-fund-ronde. Dit houdt in dat de Europese Commissie geld bijlegt. Het initiële Nederlandse budget is 550.000 euro. Het totale budget voor deze vier projecten is nu door een co-fund aangevuld tot 964.500 euro.

DOMINO- Dikes and Debris Flows Monitoring by Novel Optical Fiber Sensors
Prof. dr. Thom Bogaard, TUD
Het risico op overstromingen is toegenomen, en daarmee ook de potentiële schade. Het Domino project ontwikkelt Fiber Optic Sensors die de stabiliteit van dijken en puinstromen monitoren.

INXCES- INnovations for eXtreme Climatic EventS
Prof. dr. Floris Boogaard, Hanze Hogeschool Groningen
Overstromingen en droogte zijn een groot risico in stedelijke gebieden. Dit project zoekt natuurlijke oplossingen voor kosteneffectief water management.

MUFFIN Multi-scale urban flood forecasting: from local tailored systems to a pan-European service
Prof. dr. Herman Russchenberg, TUD
Dit project ontwikkelt een model dat voorspelt wat er gebeurt bij extreme regenval in stedelijk gebied.

SIM – Smart irrigation from soil moisture forecast using satellite and hydro meteorological modelling
Prof. dr. Massimo Menenti, TUD
Dit project ontwikkelt een online platform dat de benodigde hoeveelheid irrigatiewater voorspelt in tijden van droogte en in een situatie van karig water management.


Bron: NWO