Vier toekenningen in het Open Programma

28 november 2016

Er zijn vier nieuwe toekenningen in het Open Programma. Deze projecten zullen gaan over de relatie tussen aarde en maan, veranderingen van transcriptiefactoren in planten, de Warme Golfstroom en over synapsen in de hersenen.

Precambrian Milankovitch cycles and the long-term evolution of the Earth-Moon system
Dr. F.J. Hilgen, UU
De duur van cyclische veranderingen in de baan parameters van de aarde, precessie, obliquiteit en excentriciteit, verandert door de kortere afstand tussen aarde en maan in het geologisch verleden. Via onderzoek naar de astronomische sturing van het klimaat in het Precambrium gaat dit project de daarmee gepaard gaande veranderingen in de verhouding tussen de periodes bepalen. Zo kunnen we de lange termijn geschiedenis van de aarde-maan reconstrueren. De onderzoekers vergelijken de uitkomsten met onderzoek naar getijde-afzettingen en groeibanden in fossielen, en met modellen voor het aarde-maan systeem.

The impact of sequence polymorphisms on the function and evolution of plant transcription factors
Prof. dr. G.C. Angenent, WUR
Transcriptiefactoren zijn eiwitten die binden aan DNA en zo de activiteit van vele genen kunnen regelen. Gedurende de evolutie van soorten treden er veranderingen in deze transcriptiefactoren op, die veel invloed kunnen hebben op het functioneren van de plant. Hoe deze mutaties kunnen leiden tot grote veranderingen in functie is onduidelijk. Er is recentelijk veel informatie beschikbaar gekomen over transcriptiefactoren in uiteenlopende plantensoorten. Wij willen deze informatie gebruiken om te onderzoeken welke mutaties gedurende de evolutie zijn opgetreden, welke invloed deze hebben op het functioneren van de transcriptiefactor, en hoe zich dit vertaalt in plantevolutie.

Dynamics and climatic imprint of the early Antarctic Circumpolar Current
Dr. A.S. von der Heydt, UU
Door geleidelijke tektonische opening van belangrijke zeestraten gedurende het Oligoceen en Mioceen is de sterkste oceaanstroming op aarde ontstaan, de Antarctisch Circumpolaire stroming. De onderzoekers gaan bestuderen hoe het transport van warmte, nutriënten en plankton in de Zuidelijke Oceaan afhangt van het circulatie patroon dat ontstaat door de openende zeestraten. Met behulp van mondiale klimaat- en oceaan simulaties op hoge resolutie kunnen we de aanwezigheid van plankton fossielen in geologische data interpreteren, in het kader van lokale klimaat condities en transport door oceaan stromingen.

Balancing excitability: spatiotemporal control of receptor trafficking at the neuronal synapse
Prof. dr. C.C. Hoogenraad, UU
Zenuwcellen communiceren via gespecialiseerde contactplaatsen, synapsen. Verstoringen in de balans van de activiteit van synaptische receptoren kan leiden tot hersenziektes zoals autisme. Dit project gaat met behulp van geavanceerde microscopische technieken onderzoeken hoe de activiteit van synapsen in zenuwcellen wordt gereguleerd. Specifiek wordt bestudeerd hoe verstoringen in de opbouw van synapsen kunnen leiden tot chronisch verstoorde activiteit van neurotransmitter receptoren. Deze inzichten zijn van belang voor de ontwikkeling van behandeltherapieën van hersenziekten.

Bron: NWO