Twee internationale projecten over water en landbouw

28 december 2016

Twee aanvragen van Nederlandse onderzoekers krijgen financiering in de Europese WaterWorks call. Het gaat om projecten op het grensvlak van landbouw en water die vallen binnen de Topsector Water.

JPI Water en JPI FACCE organiseerden samen de call Waterworks 2015 (‘Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors’). De formele Nederlandse partner in dit ERA-net is het Ministerie van Economische Zaken. De deelname aan deze call valt binnen de afspraken met de Topsector Water. Van de 59 aanvragen waren er 12 met Nederlandse inbreng.

Waterfarming: Improvement of water and nutrient retention and use efficiency in arable farming systems from field to catchment scale in Europe and North Africa
Prof. dr. N.P.R. Anten, WUR
Dit project wil de capaciteit vergroten voor water- en voedingsstoffenbehoud, de efficiency vergroten in meerdere landbouw productiesystemen in Europa en Noord-Afrika en grond- en watervervuiling tegengaan ten behoeve van een duurzame omgang met waterreserves. Daartoe wordt onder meer een ondersteunende tool gemaakt voor boeren, beleidsmakers en adviseurs.

Impasse: Impacts of MicroPlastics in AgroSystems and Stream Environments
Dr. ir. C.A.M. van Gestel, VU
Microplastic, met als definitie kleiner dan 5 mm, is inmiddels een wereldwijd erkend probleem in de oceaan. Er is echter weinig bekend over microplastic in de aarde, in landbouwgebieden en in zoetwater. Mogelijk belanden grote hoeveelheden microplastic in de landbouw door irrigatie en grondverbeteringsmethoden die gebruik maken van afvalwaterzuiveringsinstallaties. We gaan onderzoeken in welke mate dat het geval is en welke gevolgen dat heeft. De onderzoekers maken tools hiervoor in samenwerking met de landbouwsector, afvalwaterzuivering, bestuur en maatschappij.

Bron: NWO