Positieve evaluatie programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek

28 juni 2016

Ga door met het Nationaal Programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) want de resultaten zijn van goede kwaliteit en ook de uitvoering is in orde. Dat concludeert een externe evaluatie commissie over de periode 2012-2016.

Het programma GO, dat het Netherlands Space Office NSO uitvoert in opdracht van NWO,  stimuleert gebruik van wetenschappelijke infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. De commissie gaf een oordeel over de bereikte resultaten, deed aanbevelingen voor de toekomst en adviseerde over uitvoeringsaspecten.

De resultaten van het programma zijn van goede kwaliteit en ook over de uitvoering van het programma is de commissie positief. De evaluatiecommissie adviseert te zorgen voor een goede verhouding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Kennisbenutting van de met GO opgebouwde kennis ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingen is uiterst belangrijk en voorziet in een behoefte, maar het moet geen hoofddoel van GO zijn.

Verhoging van het budget zou gezien een aantal ontwikkelingen op zijn plaats zijn. De sectoren aardobservatie en planeetonderzoek groeien, er komt een grote toename van de hoeveelheid satelliet data en er is een toenemende behoefte aan wetenschappelijke, maatschappelijke en economische benutting van de investeringen in de ruimtevaart.

Het rapport over de periode 2012-2016 is aangeboden aan de financier van het programma, het Ministerie van OCW.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)