Negen nieuwe projecten in Caribisch deel Koninkrijk

5 december 2016

In de tweede ronde van het Caribenprogramma kunnen negen nieuwe projecten worden uitgevoerd die gelinkt zijn aan de zes Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert dit programma. De projecten gaan met name over sociale wetenschappen, onderwijs en ziektebestrijding. Ter plekke heeft ieder project samenwerkingspartners ter bevordering van lokale capaciteitsontwikkeling en kennisdeling. De Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. dr. Jet Bussemaker maakte dit bekend tijdens haar werkbezoek aan Curaçao.

Het Caribenprogramma is een strategisch programma van OCW dat wordt uitgevoerd door NWO - met ALW als coördinator van het programma. OCW financiert het gehele programma. Uit de eerste call kwamen met name projecten uit de aard- en levenswetenschappen naar voren. Als onderdeel van de stimulering van onderzoek in de Caribische regio ontstond ook het kenniscentrum CNSI (Caribbean Netherlands Science Institute) op St. Eustatius.
Deze tweede call stond open voor alle disciplines, zolang de projecten geplaatst konden worden binnen het concept van ‘Small Island Developing States’ (SIDS) en duurzame ontwikkeling. De NWO-regels schrijven voor dat de hoofdaanvrager verbonden is aan een in Nederland gevestigd onderzoeksinstituut. In het Caribenprogramma is daaraan als eis toegevoegd dat er sprake moet zijn van een directe samenwerking met Caribische partners. Onderaan deze pagina een overzicht van alle lokale partners.

De belangstelling voor het programma was heel groot

Minister Bussemaker

Minister Bussemaker feliciteerde de Curaçaose instituten met de uitkomst van deze ronde. ‘Bij 8 van de 9 gehonoreerde projecten is een Curaçaos instituut betrokken als eerste partner. Dat vind ik een compliment waard. Ik hoop dat het programma niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van hoogwaardige kennis in en over het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar ook aan de regionale onderzoeksinfrastructuur die nodig is om die kennis te verwerven. Het zou mooi zijn als de partnerships uit dit programma een duurzaam karakter krijgen. Het is goed om te horen dat ook de Curaçaose overheid onderzoek en wetenschap prioriteit geeft en daarin met Nederland wil samenwerken. De belangstelling voor het programma was heel groot. Dat laat zien dat er nog veel te doen is.’

Toekenningen

Er werden in totaal 82 aanvragen ingediend; een internationale beoordelingscommissie maakte een ranglijst. Het honoreringspercentage van deze financieringsronde bedraagt elf procent.

Improvement of the health - and financial literacy of the population of Curaçao
Prof. dr. R.J.M. Alessie, RUG
Dit project is gericht op vergroting van de individuele mogelijkheden van de Curaçaose bevolking om goede beslissingen te nemen over gezondheid en financiën. Via interactie tussen bevolking en experts worden interventie strategieën ontwikkeld om kennis over gezondheidsaspecten en financiële planning beter te kunnen toepassen in de persoonlijke situatie.

Eerste lokale partner: Curaçao Biomedical and Health Research Institute CBHRI

Bilingualism, literacy and school success in the Dutch Caribbean
Prof.dr. L. Verhoeven, RU Nijmegen
Dit project onderzoekt de ontwikkeling van tweetaligheid, geletterdheid en schoolsucces in Papiamento-Nederlands in het basisonderwijs op de benedenwindse eilanden. In twee deelprojecten wordt de variatie in leren lezen (leerjaar 1-3) en lezen om te leren (leerjaar 4-6) onderzocht als een functie van instructievolgorde enerzijds, en leerling-, gezins- en schoolkenmerken anderzijds.

Eerste lokale partner: University of Curaçao

Cultural Practices of Citizenship under Conditions of Fragmented Sovereignty
Mw. dr. S. Bala, UvA
Hoe manifesteert burgerschap zich in de culturele praktijken van vrouwen en seksuele minderheden op Curaçao en Bonaire? Burgerschap is een dynamisch concept dat verder reikt dan geboorterecht en het model van de natiestaat. Het project onderzoekt hoe historische en hedendaagse culturele uitingen de grenzen van burgerschap en soevereiniteit verleggen.

Eerste lokale partner: University of Curaçao

Traveling Caribbean Heritage
Prof.dr. G. Oostindie, KITLV / UL
(Post)koloniale migraties en processen van creolisering op Aruba, Bonaire en Curaçao roepen steeds nieuwe vragen op over eilandelijke identificaties en cultureel erfgoed. In dit project onderzoeken senior wetenschappers en erfgoedspecialisten, samen met jongeren, hoe documentatie van en reflectie op erfgoed kan bijdragen aan de ontwikkeling van levensvatbare en inclusieve samenlevingen.

Eerste lokale partner: University of Curaçao en Universiteit van Aruba

Stand-alone production of algal products on Bonaire for food, feed, chemicals and fuels
Prof.dr.ir. R. Wijffels, WUR
Dit project wil technologie ontwikkelen voor een autonome productie van algen producten op Bonaire ten behoeve van voeding, chemicaliën en brandstoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale bronnen op het eiland Bonaire. Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe economische activiteiten die het eiland meer zelfstandig maken op het gebied van voeding en energie.

Eerste lokale partner: CIEE Bonaire

The Curaçao Longitudinal Study on juvenile resilience and delinquency: a population- based study on developmental pathways from an ecological perspective
Prof.dr. G. Stams, UvA
Dit project onderzoekt de ontwikkelingspaden naar agressief en delinquent gedrag van jeugdigen in Curaçao vanaf groep 8. Zij worden gedurende vier jaar gevolgd om te kijken welke factoren bijdragen aan het al dan niet ontwikkelen van weerbaarheid, agressief en delinquent gedrag.

Eerste lokale partner: University of Curaçao

Father  absence  and  consequences   for  reproductive  behavior  and  psychosocial development among Caribbean, Caribbean-Dutch and native Dutch youth
Mw. prof.dr. M. Timmerman, RUG
Afwezige vaders lijken nadelig voor de seksuele- en sociale ontwikkeling van Westerse jeugd. Op Curaçao zijn afwezige vaders echter cultureel gangbaar. Daarom onderzoekt dit project of, en zo ja welke risico’s er bestaan voor problematisch seksueel gedrag, een verminderd welbevinden en lagere schoolprestaties. Daarbij kijken de onderzoekers naar Curaçaose, Curaçaose-Nederlandse en Nederlandse jeugd met afwezige vaders.

Eerste lokale partner: University of Curaçao

Public health impact of chronic chikungunya illness and performance/utilisation of the health care system in the face of arboviral (dengue, chikungunya, Zika) epidemics in Curaçao
Mw. dr. A. Tami, UMCG
De ziektes chikungunya, Zika en dengue komen voor op Curaçao en worden verspreid door de tijgermug. Dit project gaat in kaart brengen wat de impact is van chikungunya en Zika op de volksgezondheid van Curaçao. Daarnaast gaan de onderzoekers na hoe uitbraken van deze ziektes in de toekomst verhinderd kunnen worden.

Eerste lokale partners: Curaçao Biomedical and Health Research Institute CBHRI en St. Elisabeth ziekenhuis

Dutch Caribbean preparedness for mosquito-borne infectious diseases
Mw. dr. M. Koopmans, EMC
Mug overdraagbare infectieziektes vormen een belangrijk probleem voor de gezondheidszorg in de Antillen. Er is een constante dreiging voor nieuwe oprukkende virusinfecties, maar die dreiging is niet te voorspellen. Dit project wil de dreiging van nieuwe infecties in kaart brengen door te kijken naar de  virussen die muggen normaal bij zich dragen.

Eerste lokale partners: Curaçao Biomedical and Health Research Institute CBHRI

Overzicht van alle lokale partners in de gehonoreerde projecten

 1. Alliance Against Domestic Violence and Child Abuse Curaçao
 2. Biblioteca Nacional Aruba
 3. CIEE, Bonaire
 4. CNSI, Caribbean Netherlands Science Institute, St. Eustatius
 5. Cultural Park Mangazina di Rey, Bonaire
 6. Curaçao Biomedical and Health Research Institute (CBHRI)
 7. Equality Bonaire (EQBonaire)
 8. FuHiKuBo (Fundashon Históriko Kultural Boneriano), Bonaire
 9. Fundashon Orguyo Kòrsou (FOKO), Curaçao
 10. Fundashon Perspektiva, Kralendijk Bonaire
 11. Institute for Culture Resources Management in Curaçao IDA-Sa
 12. Instituto Pedagogico Aruba (IPA), Aruba
 13. Kas di Cultura, Nationaal Archief Curaçao
 14. Ministry of Health, Curaçao
 15. Museo Arubano, Aruba
 16. NAAM (National Archaeological-Anthropological Memory Management), Curaçao
 17. Nationaal Archief Aruba
 18. OCAN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders)
 19. Public Health Institute Curaçao (GGD)
 20. Red Cross Blood Bank Foundation, Curaçao
 21. school Aruba; school Bonaire; school Curaçao
 22. SKAL (Servisio Kultural di Arte i Literatura), Bonaire
 23. Splika (Stimulá Papiamentu, Literatura i Informashon riba Kultura di Antianan abou)
 24. Tourism Cooperation Bonaire
 25. UNESCO Werkgroep Bonaire
 26. UNESCO-commissie Aruba
 27. UNESCO-ICH (Intangible Cultural Heritage)
 28. Universiteit van Aruba
 29. University of the West Indies (UWI)
 30. Universiteit van Curaçao
 31. Warwarú ImageNation Foundation & Warwarú Productions, Curaçao
 32. Eastern Caribbean Public Health Foundation

Bron: NWO