Leden NWO-domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen ENW bekend

21 december 2016

De bestuursleden van het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO domain Science) zijn bekend. De vijf leden zijn prof. dr. Jan de Boer, prof. dr. Titia Sixma, prof. dr. Arjen Doelman, prof. dr. Bas Zwaan en dr. ir. Peter Wierenga. Prof. dr. Ineke Braakman is de voorzitter. Zij heeft in goed overleg met de voorzitters van de huidige NWO-onderdelen ALW, CW, EW en FOM/N het ENW-bestuur samengesteld. Het ENW-domeinbestuur zal zich nadrukkelijk inzetten voor de gehele breedte van het nieuwe domein en wordt daarmee verantwoordelijk voor alle exacte en natuurwetenschappelijke disciplines.

Het nieuwe ENW-bestuur treedt officieel in functie na aanpassing van de NWO-wet, voorzien per 1 februari 2017. De huidige onderdelen (ALW, CW, EW, N en het granting deel van FOM) houden dan op te bestaan. Zij zullen hun taken en verantwoordelijkheden, maar ook hun inzichten, plannen en cultuuraspecten zo goed mogelijk overdragen aan het nieuwe domeinbestuur. De besluitvorming over lopende calls zal vanaf dat moment door dit nieuwe ENW-bestuur plaatsvinden.
Om de relatie met het veld in de volle breedte te borgen, zal het ENW-bestuur nauw samenwerken met (nog in te stellen) adviesorganen. Het ENW-bestuur heeft in 2016 zijn eerste twee bijeenkomsten gehad en zal vanaf 2017 officieel van start gaan.

© Ivar PeltV.l.n.r. Arjen Doelman, Titia Sixma, Ineke Braakman, Jan de Boer, Bas Zwaan, Peter Wierenga

Prof. dr. Ineke Braakman

© Ivar Pelt

Prof. dr. Ineke Braakman is sinds 2000 hoogleraar Cellulaire Eiwitchemie aan de Universiteit Utrecht. Tussen 2006 en 2012 maakte ze deel uit van het bestuur van het gebied Chemische Wetenschappen van NWO. Zij is per 1 januari 2017 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van NWO en tevens voorzitter van het NWO-domein ENW.

Prof. dr. Jan de Boer

© Ivar Pelt

Prof. dr. Jan de Boer is sinds 2000 hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 2014 lid van het Uitvoerend Bestuur van FOM.

Prof. dr. Arjen Doelman

© Ivar Pelt

Prof. dr. Arjen Doelman is hoogleraar Toegepaste Analyse aan de Universiteit Leiden. Hij is sinds 2010 lid van het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van NWO, waarvan hij sinds 2013 voorzitter is.

Prof. dr. Titia Sixma

© Ivar Pelt

Prof. dr. Titia Sixma is sectiehoofd Biochemie op het Nederlands Kanker Instituut en bijzonder hoogleraar Structuurbiologie aan het Erasmus Medisch Centrum. Sinds 2012 maakt Tita Sixma deel uit van het gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van NWO.

Dr. ir. Peter Wierenga

© Ivar Pelt

Dr. ir. Peter Wierenga is specialist op het gebied van Innovatie, R&D, en Nieuwe Business. Daarvoor was hij meer dan 25 jaar werkzaam bij Philips Research. Hij leidde recent de evaluatie van Technologiestichting STW.

Prof. dr. Bas Zwaan

© Ivar Pelt

Prof. dr. Bas Zwaan is hoogleraar Erfelijkheidsleer en hoofd van het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer aan Wageningen University & Research.

Bron: NWO