Drie toekenningen JPI Climate

5 april 2016

Het Nederlandse deel van drie projecten binnen JPI Climate ontvangt financiering. De projecten gaan over klimaatvariabiliteit in Zuid Amerika, de ontwikkeling van verhalen over recente extreme klimaatgebeurtenissen en de impact van bosbranden op de Noordelijke naaldwouden. De deelname van NWO aan deze Europese call maakt deel uit van de bijdrage aan de Topsector Water.

In 2015 organiseerde JPI Climate samen met het Belmont Forum een call over de ontwikkeling van diensten op het gebied van klimaatvoorspelbaarheid en interregionale verbanden. Die diensten worden nu nog belemmerd op regionaal en lokaal niveau doordat we de klimaatprocessen nog niet goed begrijpen. Voor deze specifieke call kwamen ook het KNMI, TO2- en HBO instituten in aanmerking voor financiering. Deze activiteit maakt deel uit van de NWO-propositie 2014/15 voor de Topsector Water.
Voor de Nederlandse inbreng binnen de drie projecten is een bedrag van 730.000 euro beschikbaar. Joint Programme Initiatives zijn door de Europese Commissie ingesteld met het doel de samenwerking tussen onderzoekers uit Europese landen te stimuleren en de onderzoeksprogrammering op elkaar af te stemmen.

CLIMAX: Climate Services Through Knowledge Co-Production: A Euro-South American Initiative For Strengthening Societal Adaptation Response to Extreme Events
Dr. B. Kruijt, WUR
Dit Europese en Zuid-Amerikaanse project onderzoekt de korte termijn klimaatvariabiliteit in het zuidoosten van Zuid Amerika, met name het voorkomen van extreme klimaatgebeurtenissen. Aandachtpunten zijn de invloed van het veranderde landgebruik in het Amazone gebied en van de zuidelijke Atlantische Oceaan, modellen die klimaatvariabiliteit voorspellen, de invloed op landbouw en waterkracht en tenslotte het gebruik van data door stakeholders.

HIWAVES3: High Impact Weather Events in EurAsia Selected, Simulated and Storified
Dr.ir. F. Selten, KNMI
Dit project ontwikkelt verhalen over mogelijke extreme klimaatgebeurtenissen in China, India en Europa. Onderzoeksdata van modellen en voorspellingen worden vertaald in krachtige verhalen die duidelijk maken hoe het klimaat de mens beïnvloedt en omgekeerd, hoe regio’s met elkaar verbonden zijn en hoe extreem het weer kan worden. Het KNMI simuleert extreme klimaatgebeurtenissen die partners doorvertalen naar gewasopbrengsten en wereldvoedselprijzen.

PREREAL: Improving PREdictability of circumboREAL forest fire activity and its ecological and socio-economic impacts through multi-proxy data comparisons
Dr. P. van Velthoven, KNMI
De impact van bosbranden is groot in de Noordelijke naaldwouden. Dit project wil verwachtingen maken op meerdere tijdschalen met behulp van brandresten in meersedimenten, gegevens over klimaatvariabiliteit en de mate van vegetatiebedekking. KNMI zal onderzoeken in hoeverre bosbranden aan klimaatverandering kunnen worden toegeschreven en de seizoensverwachtingen van bosbranden verbeteren.

Bron: NWO