Deelname Nederlandse onderzoekers aan vijf internationale activiteiten

19 september 2016

Het gebiedsbestuur heeft besloten dat Nederlandse onderzoekers kunnen deelnemen aan vijf uiteenlopende, internationale activiteiten.

ALW heeft een internationaliseringsbudget van een miljoen euro per jaar. Dat maakt de deelname mogelijk van Nederlandse onderzoekers aan internationale samenwerkingsverbanden.

Implementing the European Plate Observing System (EPOS): Optimizing Dutch leadership of the multi‐scale laboratories component

EPOS is een toekomstige Europese onderzoeksinfrastructuur voor data, observatoria en laboratoria op het gebied van onder andere seismologie, vulkanologie, geologie en GPS. De bijdrage van 81.000 euro is voor de financiering van onder meer netwerkactiviteiten (deelname aan bijeenkomsten en overleg met Europese partners), ICT infrastructuur en uitwerking van test cases in 2017. Trekker van het initiatief is de Universiteit Utrecht.

Strengthening Internationalisation of the Dutch Research Community in ESFRI Context

Het Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo) is een gezamenlijk project van de grote Europese natuurhistorische musea. Zij willen een gezamenlijke infrastructuur opzetten voor maximale bruikbaarheid van de collecties voor wetenschap en innovatie. Een aanvraag voor plaatsing van DiSSCo op de Europese ESFRI roadmap wordt in 2017 verwacht. Met de bijdrage van 283.000 euro wordt een Nederlandse taskforce voor de inbreng in DiSSCo gevormd en wordt het Nederlandse onderzoeksveld georganiseerd. Trekker van het initiatief is Naturalis.

Geotraces 2016

GEOTRACES is een internationaal samenwerkingsverband op het gebied van mariene biogeochemie. Met de bijdrage van 575 euro kan er een Nederlander (prof.dr. Hein de Baar, NIOZ) vertegenwoordigd zijn op de jaarlijkse bijeenkomst van Geotraces.

Strengthening biodiversity research at the national and international level through cooperation with Brazil

Het Netherlands Ecology Research Network (NERN) stelt een nationale kennisagenda biodiversiteit Nature4life op. De bijdrage van 49.750 euro is voor de organisatie van een workshop in Brazilië. Nederlandse en Braziliaanse partners gaan een gezamenlijke wetenschappelijke visie opstellen en de mogelijkheden voor samenwerking verkennen.

First Funders meeting of the ESFRI Infrastructure for Systems Biology Europe (ISBE)

Nederland (en NWO) is al enige jaren betrokken bij het ESFRI roadmapproject voor Systems Biology ISBE. De bijdrage van 2.250 euro is voor logistieke kosten van drie Nederlandse universiteiten en moet leiden tot een Memorandum of Understanding.

Bron: NWO