Eindconferentie Migration, Development and Conflict onderzoeksprogramma

25 maart 2015

In Johannesburg vond in maart de eindconferentie plaats van Migration, Development and Conflict, een onderzoeksprogramma van de NWO-gebieden WOTRO Science for Global Development en Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Het programma richtte zich op de positieve en negatieve gevolgen van transnationale migratie in Nederland, India en Zuid-Afrika, zoals de opname of juist buitensluiting van migranten en de invloed op cultuur, politiek en economie in het land van herkomst.

De conferentie was georganiseerd in samenwerking met het African Centre for Migration & Society. De deelnemende onderzoekers en migratie-experts spraken onder andere over de vraag hoe de onderzoeksresultaten het beste kunnen worden benut, over de ethische aspecten van migratie-onderzoek en over de dagelijkse realiteit van migranten in de landen waar het onderzoek zich op richtte. Lokale keynotesprekers van buiten het programma gaven veel nieuwe inzichten over Zuid-Afrika en droegen daarmee bij aan verbreding van de discussies.

Het onderzoeksprogramma Migration, Development and Conflict liep van 2012 tot 2015. Aan het programma werkten onderzoekers en experts van Nederlandse, Indiase en Zuid-Afrikaanse universiteiten en maatschappelijke organisaties mee.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development Maatschappij- en Gedragswetenschappen