Wim van Saarloos benoemd tot programmadirecteur transitie NWO

19 mei 2015

Huidig FOM-directeur Wim van Saarloos is benoemd tot ‘programmadirecteur transitie NWO’ met als taak uitvoering te geven aan de voorbereiding en implementatie van de beoogde aanpassingen. Hij legt zijn functie van directeur van FOM neer. Een stuurgroep, bestaande uit de leden van het algemeen bestuur en voorzitters van gebieden en instituten, gaat leiding geven aan de transitie van NWO.

Wim van Saarloos benoemd tot programmadirecteur transitie NWOWim van Saarloos

Uitwerking transitie

In de wetenschapsvisie van het kabinet en de nieuwe strategie van NWO is aangekondigd dat de NWO-organisatie vernieuwd wordt, om te komen tot een flexibeler, krachtiger en meer coherent NWO. De contouren van de toekomstige organisatie zijn bekend gemaakt op 14 april jl. De organisatieaanpassing zal alle onderdelen van NWO raken.

Financieringsinstrumenten en procedures 2015 ongewijzigd

NWO realiseert zich dat onderzoekers zich tijdig moeten kunnen voorbereiden op veranderingen in procedures. Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat, zal hierover gecommuniceerd worden. In 2015 blijven financieringsinstrumenten en procedures in elk geval ongewijzigd.

Interim-directeur FOM

Christa Hooijer (fysicus, 1972), de huidige plaatsvervangend directeur Natuurkunde bij NWO, is de beoogd interim-directeur FOM, hangende advisering door de centrale ondernemingsraad FOM. Wim van Saarloos (fysicus, 1955) legt zijn huidige functie van directeur FOM, die hij sinds 2009 bekleedt, per 1 juni 2015 neer.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit de leden van het algemeen bestuur van NWO (Jos Engelen, Franciska de Jong, Marianne de Visser en Cees Veerman), algemeen directeur van NWO, Hans de Groene, personen uit de vier beoogde domeinen: Pieter Hooimeijer (MaGW), Niek Lopes Cardozo (FOM/N), Pauline Meurs (ZonMw) en Ton van der Steen (STW). Voorts is één voorzitter van een bestuur van een NWO-instituut, Ybo Buruma (NSCR), lid van de stuurgroep. Een ervaren bestuurder uit de universitaire sector wordt gevraagd de rol van technisch voorzitter van de stuurgroep te vervullen.

Meer informatie


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: