Vragen van onderzoekers voor Nationale Wetenschapsagenda

1 april 2015

Vanaf 31 maart tot 1 mei 2015 kan iedereen via wetenschapsagenda.nl vragen stellen en zo belangrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap naar voren brengen. Op basis van de vragen wordt de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkeld. De agenda bundelt de thema’s die de komende jaren zullen bijdragen aan de onderzoeksprogrammering. NWO roept onderzoekers en onderzoeksinstituten op om vragen in te brengen.

Logo NWA

In de Wetenschapsvisie 2025 heeft het kabinet de Kenniscoalitie verzocht om een Nationale Wetenschapsagenda te ontwikkelen. De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). Vanuit het kabinet zijn de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) verantwoordelijk en betrokken.

Oproep NWO

Als lid van deze kenniscoalitie is NWO mede verantwoordelijk voor de Nationale Wetenschapsagenda. NWO vindt het belangrijk dat wetenschappers met een brede blik op wetenschap en specifieke kennis van hun onderzoeksveld bijdragen aan deze agenda en dat verschillende vakgebieden vertegenwoordigd zijn in deze agenda. Ook roept NWO de nationale onderzoeksinstituten op om vanuit hun coördinerende rol vragen in te brengen. NWO is ook geïnteresseerd in vragen van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers, om deze waar mogelijk zinvol te combineren met de vragen uit de wetenschap. Daarom spoort NWO iedereen aan om vragen in te dienen.

Coherenter

Jos Engelen, voorzitter van NWO, verwacht dat de NWA de afzonderlijke onderzoeksagenda’s in Nederland zal verbinden, en goed zal aansluiten bij de Europese onderzoeksagenda Horizon 2020. ‘De ambitie moet zijn om alle universiteiten en andere partijen rond de Nederlandse wetenschap met elkaar te verbinden in het belang van wetenschap en maatschappij. Als dat lukt, zal dat van Nederland een coherenter en sterker wetenschapsland maken.’

Jury’s

Na 1 mei gaan jury’s bekijken of de ingediende vragen uitdagend en kansrijk zijn voor de Nederlandse wetenschap, en of ze niet al eerder beantwoord zijn. De vragen worden in samenspraak met betrokken partijen verder ontwikkeld en gebundeld in thema’s. In november is de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda.

Secretariaat

Het secretariaat van de NWA is gehuisvest bij NWO. ‘Daarvoor is gekozen vanwege onze onafhankelijke en onpartijdige rol in het Nederlandse wetenschapsbestel’, zegt NWO-voorzitter Jos Engelen. NWO vervult met het secretariaat nadrukkelijk alleen een faciliterende rol.

Meer informatie


Bron: NWO