Vidi-beurzen voor 87 talentvolle, ervaren onderzoekers

18 mei 2015

NWO heeft aan 87 ervaren onderzoekers een Vidi-beurs van maximaal 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Spotprent: Man traint een hond. Anoniem Quirin Boel, 1630-1718. Collectie RijksmuseumSpotprent: Man traint een hond. Collectie Rijksmuseum

De Vidi-laureaten gaan onder andere onderzoek doen naar de wapenwedloop tussen bacteriën en virussen, de vrolijke cultuur in en rond de Lage Landen tussen de 13e en 17e eeuw, en de eetlust van een neutronenster. Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Deze onderzoekers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers 5 jaar onderzoek doen.

Binnen Vidi zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. De Vidi-beurzen worden door NWO jaarlijks toegekend.

In de Vidi-ronde van 2014 dienden in totaal 509 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 87 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 17% in deze ronde. Van de laureaten zijn er 60 man en 27 vrouw. 

In de lijst met toekenningen staan de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten.


Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers waarmee deze onderzoekers een eigen vernieuwende onderzoekslijn kunnen ontwikkelen. De Vernieuwingsimpuls kent drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de carrière van wetenschappers: Veni, voor pas gepromoveerd onderzoekers; Vidi, voor ervaren onderzoekers; Vici, voor excellente senioronderzoekers die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: