Extra honorering Perspectief

18 december 2015

Met groot genoegen honoreert het bestuur van STW een extra onderzoeksprogramma binnen de Perspectief-ronde 2014-2015. Na een verkleining van de onderzoeksopzet past het programma binnen het budget dat voor deze Perspectief-ronde beschikbaar is gesteld.

Het gehonoreerde Perspectief-programma richt zich op de technische ontwikkeling van een zogeheten radiomics-platform. Radiomics is een geavanceerde methode om grote hoeveelheden medische beeldgegevens te analyseren. Door radiomics te combineren met klinische en genetische gegevens moet het mogelijk zijn om beter te voorspellen hoe een patiënt reageert op specifieke therapieën. Ook moet het mogelijk zijn in een vroeg stadium vast te stellen bij welke patiënten de behandeling aanslaat, en welke geneesmiddelen doeltreffend zijn.

Industriële partners

Radiomics maakt dus een meer gepersonaliseerde behandeling mogelijk. De behoefte daaraan is groot, omdat tumoren zeer divers zijn. De huidige behandelingen die uitgaan van one size fits all zijn in dat opzicht ineffectief.

Het radiomics-platform zal dienen als fundament voor de ontwikkeling van radiomics-oplossingen voor longkanker, prostaatkanker en hoofd- en halskanker. In nauwe samenwerking met industriële partners worden nieuwe technologieën ontwikkeld en geïmplementeerd.

Perspectief-ronde 2014-2015

Het Perspectief-programma is getiteld Radiomics – Non-invasive stratification of tissue heterogeneity for personalized medicine. De hoofdaanvrager van het programma is prof.dr. P. Lambin, verbonden aan Maastricht UMC+.

screenshot video Radiomics

In de Perspectief-ronde 2014-2015 werden eerder vijf andere onderzoeksprogramma’s gehonoreerd.

Bron:

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Technische Wetenschappen

Programma

Perspectief

Contact

Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001314 a.stekelenburg@nwo.nl

Contact

Dr. Lise de Jonge (Senior programmamedewerker) Dr. Lise de Jonge (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001223 l.dejonge@nwo.nl