Promotiebeurs voor 31 leraren

25 maart 2015

Hoe reageerden Nederlandse leraren tijdens de Tweede Wereldoorlog op de onderwijsideeën van de Duitse bezetter? Hoe kan een computergame brugklassers met autisme helpen? En welke rol spelen vruchtensappen in het ontstaan van chronische ziekten? Een greep uit de vragen waar 31 leraren uit het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs de komende vier jaar op gaan promoveren. Vandaag ontvingen zij daarvoor een beurs uit handen van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat gebeurde op het Amsterdams Lyceum in Amsterdam.

31 leraren uit het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs ontvingen een promotiebeurs. Beeld: OCW/KIck Smeets31 leraren uit het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs ontvingen een promotiebeurs. Beeld: OCW/KIck Smeets

De beurs wordt gefinancierd vanuit het programma Promotiebeurs voor Leraren en is bedoeld voor leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs. Het programma wordt gefinancierd door OCW en is erop gericht docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Het ministerie stelt hiervoor per jaar circa 9,5 miljoen euro beschikbaar. NWO is verantwoordelijk voor de beoordeling en selectie van de beursaanvragen.

Leraren die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij NWO. De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij en mag zich richten op de alfa, bèta, gamma en levenswetenschappen. Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten worden vier jaar lang maximaal twee dagen per week vrijgesteld van onderwijs om te werken aan hun promotieonderzoek, met behoud van salaris.

De beurs is populair onder leraren. Sinds de introductie in 2011 zijn 135 docenten gestart met een promotietraject. Vandaag kwamen daar nog eens 31 leraren bij. Zij werden geselecteerd uit 104 aanvragers. De meeste laureaten (17) werken in het hbo, gevolgd door het voortgezet onderwijs (11 laureaten), het beroepsonderwijs (2 laureaten) en het primair onderwijs (1 laureaat).


Bron: NWO