Plan van aanpak bekend voor nieuw NWO

14 oktober 2015

Het Plan van aanpak voor de transitie naar een vernieuwd NWO, en de samenvatting daarvan, zijn beschikbaar. Het plan geeft de stappen aan waarmee het nieuwe organisatiemodel van NWO wordt voorbereid. 1 januari 2017 is de datum waarop de veranderingen voor de nieuwe besturing en organisatie ingaan.

Onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Transitie NWO is de eerste stap het uitwerken van een integraal hoofdontwerp voor het nieuwe NWO. Dit wordt gedaan door middel van werkgroepen van NWO-betrokkenen die de nodige ruimte zullen bieden aan stakeholders van NWO om mee te denken.

Aan de tekentafel voor een nieuw NWO. Beeld: NWOAan de tekentafel voor een nieuw NWO

NWO beter toerusten voor de toekomst

Het nieuwe NWO wordt slagvaardiger en meer op samenwerking gericht, gaat flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap en zal samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij versterken. De organisatie wordt efficiënter en transparanter ingericht: de huidige disciplines worden geclusterd tot vier domeinen. In de nieuwe structuur vindt de besluitvorming aan de top plaats in een Raad van Bestuur. Dit collegiale bestuur is nauw verbonden met de domeinen en de instituten via de vier actieve wetenschappers die er, naast een voorzitter en een lid voor financiële en operationele zaken, deel van uitmaken. Deze vier actieve wetenschappers zullen daarnaast ieder voorzitter zijn van één van de vier domeinbesturen. De Raad van Bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de instituten, die ondersteund zullen worden door een institutenorganisatie. Adviesraden stimuleren de wederzijdse afstemming van de instituten met de domeinen. Er komt ook een brede Raad van Advies voor de dialoog met de samenleving en de multidisciplinaire afstemming.

Financieringsinstrumenten

Voor 2016 wordt de continuïteit van de bestaande financieringsinstrumenten van alle onderdelen van NWO gewaarborgd. In het voorjaar van 2016 zullen aanpassingen bekendgemaakt worden, zodat onderzoekers zich tijdig kunnen voorbereiden op veranderingen in procedures.

Context van de verandering

In de wetenschapsvisie van het kabinet en in de NWO-Strategie 2015-2018 werd de vernieuwing van de NWO-organisatie al aangekondigd, met als doel dat zij transparanter flexibeler, krachtiger meer coherent en duurzaam invulling kan geven aan de missie van NWO: een sterk wetenschapsstelsel in Nederland door kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap te bevorderen. De contouren van de toekomstige organisatie zijn bekend gemaakt op 14 april 2015.

Documenten


Zie ook


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

NWO-breed

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: