NWO verlengt de financiële steun voor het Lorentz Center

9 oktober 2015

NWO heeft een financiële bijdrage toegekend aan het Lorentz Center, een nationaal workshop centrum gehuisvest in de Universiteit Leiden. Met de financiële bijdrage van NWO is een stevige basis gecreëerd voor de ambities van het centrum. Het centrum past uitstekend in de nieuwe NWO-Strategie 2015 – 2018, waarin samenwerking binnen de wetenschap een speerpunt is.

Het Lorentz Center, organisator van internationale workshops in alle wetenschappelijke disciplines, werd vorig jaar nog excellent bevonden in een evaluatierapport van een internationale commissie. Het centrum scoorde excellent op alle criteria, wetenschappelijke kwaliteit, organisatie en levensvatbaarheid. Het Algemeen Bestuur, vijf NWO–gebieden en de stichtingen FOM en STW, hebben gezamenlijk besloten het centrum de komende vijf jaar financieel te blijven steunen. Daarbij gaat het om een toezegging van in totaal ruim drie miljoen euro.

Over het Lorentz Center

Het Lorentz Centrum begon in 1997 met het organiseren van internationale workshops in de bètawetenschappen, maar organiseert tegenwoordig ook workshops in de alfa- en gammawetenschappen. Het bevordert grensverleggend innovatief onderzoek, ook in relatie tot de grote maatschappelijke vraagstukken. Het focust op het stimuleren van samenwerking tussen onderzoekgemeenschappen, ook buiten de academische wereld. Karakteristiek is de tijd die wordt ingeruimd voor discussie en informele interactie. Het Lorentz Center begeleidt wetenschappers die een workshop organiseren met de vorm van hun workshop en het neemt hen zo veel mogelijk praktische zaken uit handen, zodat de wetenschappers zich kunnen richten op de wetenschappelijke zake.

www.lorentzcenter.nl


Evaluatie


Meer informatie

Lorentz Center: Mieke Schutte, 071 527 5405, schutte@lorentzcenter.nl

NWO: Nico Kos, 070 344 0696, n.kos@nwo.nl

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Geesteswetenschappen Natuurkunde Technische Wetenschappen

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)