NWO-Spinozapremies voor René Janssen, Birgit Meyer, Aad van der Vaart en Cisca Wijmenga

12 juni 2015

NWO kent dit jaar Spinozapremies toe aan vier in Nederland werkzame topwetenschappers. Organisch chemicus René Janssen, religiewetenschapper Birgit Meyer, statisticus Aad van der Vaart en humaan geneticus Cisca Wijmenga ontvangen op 14 september ieder 2,5 miljoen euro voor verder wetenschappelijk onderzoek. Dat maakte NWO-voorzitter Jos Engelen vandaag bekend. De NWO-Spinozapremie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

De NWO-Spinozapremie laureaten 2015. Foto vrij te gebruiken met bronvermelding. Beeld: NWO/Sascha SchalkwijkDe NWO-Spinozapremie laureaten 2015. Vlnr Jos Engelen (vz NWO), Aad Van der Vaart, Cisca Wijmenga, Birgit Meyer, René Janssen, Eduard Klasen (vz Commissie). Beeld: NWO/Sascha Schalkwijk

De NWO-Spinozapremie is een eerbewijs en vooral ook een stimulans voor verder onderzoek. NWO kent de Spinozapremies jaarlijks toe aan in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de allerbesten van hun vakgebied behoren. Hiermee stimuleert NWO toponderzoek in Nederland.

De vier Spinoza-laureaten van 2015 zijn respectievelijk verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen.

Wetenschappers kunnen worden voorgedragen voor de NWO-Spinozapremie. Een internationale commissie selecteert vervolgens de beste onderzoekers op basis van internationaal erkende wetenschappelijke kwaliteit, aantrekkingskracht op jonge onderzoekers en kennisbenutting en -overdracht. De NWO-Spinozapremie bestaat sinds 1995. Inclusief de nieuwe laureaten telt Nederland nu 77 NWO-Spinozalaureaten.

Uitreiking

De feestelijke uitreiking van de NWO-Spinozapremies vindt plaats op maandag 14 september in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Tijdens de uitreiking zullen de laureaten vertellen wat hun onderzoek inhoudt en waar ze de premie voor willen inzetten.

De NWO-Spinozalaureaten 2015

René Janssen

René Janssen. Foto vrij te gebruiken met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar PelRené Janssen

Prof.dr.ir. R.A.J. (René) Janssen (1959) is hoogleraar Moleculaire Materialen en Nanosystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Janssen combineert op een unieke manier chemie met natuurkunde en fundamenteel onderzoek met toegepast onderzoek. Als wetenschapper wordt hij gedreven door een van de grote maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst, namelijk de wereldwijde transitie naar onuitputtelijke en duurzame energiebronnen. Met zijn ideeën inspireert Janssen internationaal vele onderzoekers.


Birgit Meyer

Birgit Meyer. Foto vrij te gebruiken met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar PelBirgit Meyer

Prof. Dr. B. (Birgit) Meyer (1960) is hoogleraar Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Meyer doet onderzoek naar geloof en religie vanuit haar achtergrond als cultureel antropoloog. Ze onderzoekt religie in een sociale en maatschappelijke context, maar ziet religie daarbij niet primair als maatschappelijk construct. Meyer ziet religie in de eerste plaats als iets tastbaars, iets dat mensen doen en op verschillende manieren uiten. Om inzicht te krijgen in religie als complex en tastbaar fenomeen combineert ze invalshoeken uit de religiewetenschap, antropologie, filosofie en mediastudies. Haar werk bij het verbinden van vakgebieden die voorheen los van elkaar stonden leidt tot een belangrijke nieuwe onderzoeksrichting en maakt haar internationaal een zeer vooraanstaand wetenschapper.


Aad van der Vaart

Aad van der Vaart. Foto vrij te gebruiken met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar PelAad van der Vaart

Prof.dr. A.W. (Aad) van der Vaart (1959) is hoogleraar Stochastiek aan de Universiteit Leiden. Hij doet zowel onderzoek binnen de wiskundige statistiek als meer toegepast onderzoek in verband met statistiek en kansrekening. Met zijn onderzoek naar wiskundige statistiek behoort Van der Vaart tot de internationale top van zijn vakgebied. Zijn werk richt zich voornamelijk op zeer complexe statistische problemen in hoog- of oneindigdimensionale wiskundige modellen. De onzekerheden in deze modellen betreffen niet alleen getallen maar ook vectoren of zelfs gehele wiskundige functies. Dit soort complexe statistiek speelt een belangrijke rol in vakgebieden als epidemiologie en econometrie.


Cisca Wijmenga

Cisca Wijmenga. Foto vrij te gebruiken met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar PelCisca Wijmenga

Prof. Dr. T.N. (Cisca) Wijmenga (1964) is hoogleraar Humane Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze is nationaal, maar ook wereldwijd een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van complexe genetica. Wijmenga doet in het bijzonder onderzoek naar de genetische risicofactoren die een rol spelen bij coeliakie (glutenintolerantie), een chronische darmaandoening. Ze identificeerde de risicogenen voor deze ziekte en ontwikkelde een betrouwbare, eenvoudige en goedkope methode om op deze risicogenen te testen. Met deze test kunnen patiënten en artsen preventief handelen en vroegtijdig beginnen met behandeling.


Foto’s

De foto’s zijn, mits met correcte bronvermelding, vrij te gebruiken bij berichtgeving over de NWO-Spinozapremies.

Contact, interviewaanvragen en meer informatie:

NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie
Maarten Muns, tel.: +31 6 10 01 51 02
m.muns@nwo.nl

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: