NWO financiert overstap naar Gold Open Access voor linguïstiek-tijdschriften binnen LingOA

12 oktober 2015

NWO ondersteunt de redacties van een aantal linguïstiek-tijdschriften in de overstap naar een Gold Open Access publicatiemodel. Hiervoor kent NWO in totaal 80.000 euro toe aan het project LingOA.

Het gaat vooralsnog om de taalwetenschappelijke tijdschriften LabPhon en Journal of Portuguese Linguistics. Andere tijdschriften, waaronder het grote tijdschrift Lingua, staan klaar om over te stappen maar zijn nog met hun uitgever in gesprek. De redacties van deze tijdschriften nemen afscheid van hun oude uitgevers, waaronder Elsevier, en zetten hun werk voort bij Ubiquity Press, een uitgever die aan alle voorwaarden van Gold Open Access voldoet. In sommige gevallen, zoals bij LabPhon, verhuist de titel van het tijdschrift mee. Als de oude uitgever de titel niet wil vrijgeven verhuizen alleen de redacties. Zij beginnen bij de nieuwe uitgever onder een nieuwe naam.

Het open science logo is een open slotjeHet open science logo is een open slotje

LingOA is een initiatief van Nederlandse linguïsten om de toegankelijkheid van wetenschappelijke resultaten binnen hun vakgebied onafhankelijk te maken van commerciële uitgevers. Wetenschappelijke Open Access-tijdschriften kennen geen abonnementsgelden en geen embargo’s. De publicatiekosten worden door de wetenschappelijke gemeenschap zelf betaald en worden Article Processing Charges (APC’s) genoemd. De artikelen in deze tijdschriften zijn daardoor voor iedereen online toegankelijk. LingOA is bovendien zo opgezet dat de kosten voor de publicerende wetenschappers relatief laag en transparant zijn.

Zelf initiatief nemen

NWO is voorstander van Gold Open Access. Daarom vraagt zij alle door haar gefinancierde onderzoekers om hun resultaten in Open Access-tijdschriften te publiceren en stimuleert hen hierin door verschillende fondsen beschikbaar te stellen. Een alternatief voor Gold Open Access is Green Open Access. Dat houdt in dat tegelijk met publicatie in een abonneetijdschrift een versie van het artikel beschikbaar komt via een openbare repositiory.

De linguïstiek in Nederland vormt een relatief kleine, maar zeer hechte wetenschappelijke gemeenschap. Dat maakt de samenstelling van de redactie van groot belang voor de kwaliteit van een tijdschrift. NWO vindt de actie van de vier redacties dan ook een belangrijk signaal binnen hun vakgebied. Het laat goed zien dat onderzoekers zelf initiatieven kunnen nemen om de transitie naar volledige Open Access te versnellen.

Om de transitie van de vier tijdschriften binnen LingOA te ondersteunen stelt NWO 20.000 euro per tijdschrift beschikbaar. Voorwaarde voor de financiering van NWO is dat universiteitsvereniging VSNU en de KNAW via hun instituten de eerste 5 jaar de APC’s vergoeden.

Meer informatie


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: