Universiteit Utrecht gaat participeren in NWO-instituut NIOZ

13 januari 2015

De Universiteit Utrecht en het NWO-instituut NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, gaan hun onderwijs- en onderzoekssamenwerking op het gebied van water en klimaat intensiveren. Daarnaast zal de Universiteit Utrecht een bijdrage van 2,4 miljoen euro per jaar aan gaan bijdragen aan het NIOZ. Op 13 januari tekenden de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, NIOZ en de Universiteit Utrecht de samenwerkingsovereenkomst.

NIOZ verricht fundamenteel en toegepast oceanografisch onderzoek

Marjan Oudeman, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht is blij met de intensieve samenwerking: ‘Het is een versterking van de kennisinfrastructuur op dit gebied in Nederland. Participatie in het Koninklijk NIOZ betekent een enorme versterking van de inhoud en internationale uitstraling van het Utrechtse onderzoek op het gebied van Sustainability en ook voor andere onderzoekszwaartepunten zoals Future Delta’s en Future Food. Door onze expertise te bundelen, kunnen we samen zorgen voor een sterk internationaal profiel.’ ‘Deze samenwerking laat zien dat NWO-instituten zoals het NIOZ kunnen bijdragen aan de internationale profilering van universiteiten op belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals ‘water en klimaat,’ aldus Jos Engelen, voorzitter van NWO. NIOZ directeur Henk Brinkhuis: ‘Het NIOZ kan door de meerjarige bijdrage van de universiteit belangrijke nieuwe velden in de mariene wetenschappen ontwikkelen, en daarmee als NWO-instituut haar nationale, onafhankelijke rol versterken.’

Toponderwijs en -onderzoek

De Universiteit Utrecht onderscheidt zich als internationale onderzoeksuniversiteit onder meer op het strategisch thema 'Sustainability'. Daarbinnen valt toonaangevend onderzoek naar o.a. klimaat en mariene ecosystemen. De universiteit biedt op deze gebieden ook diverse bachelor- en masteropleidingen aan, dit jaar nog startte de universiteit met een nieuwe, landelijk unieke interdisciplinaire opleiding Marine Sciences. Het NIOZ is hét oceanografische instituut van Nederland en beheert de nationale onderzoeksfaciliteiten voor zeegaand onderzoek. Het heeft internationaal een vooraanstaande positie op het gebied van de mariene wetenschappen en verricht zowel fundamenteel als toegepast onderzoek om kennis te verzamelen over estuaria, zeeën en oceanen. Het NIOZ biedt onderwijsfaciliteiten en een uitdagende omgeving voor jong talent van de universiteit Utrecht en tegelijk versterkt de expertise vanuit Utrecht het onderzoek van het NIOZ.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst UU - NIOZ 13 januari 2015

Versterking langdurige samenwerking

De twee kennisinstellingen werken al meer dan 25 jaar samen op de gebieden van mariene en klimaatwetenschappen. Deze samenwerking krijgt nu een sterke impuls zodat topwetenschappers en onderzoeksgroepen over en weer gebruik kunnen maken van elkaars laboratoria, en andere faciliteiten. Een aantal toponderzoekers van het NIOZ is ook hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, waaronder prof. dr. ir. Jaap Sinninghe Damsté, die eerder de Spinozaprijs en in 2014 de Heinekenprijs voor milieuwetenschappen ontving. Vorig jaar werd door minister Bussemaker aan een gezamenlijk team van onderzoekers van Utrecht en NIOZ een Zwaartekracht subsidie van 28 miljoen euro voor het ‘Netherlands Earth System Science Centre’ toegewezen. Het NIOZ is een van de acht instituten van NWO.

Bron: NWO