Verhalen vertellen, verwonderen en verbeelden met de schoolschrijver

27 mei 2015

Hoe stimuleer je het verhalen vertellen, verwonderen en verbeelden bij kinderen? En waarom is dat nodig? Met steun van het NWO-onderdeel Hersenen en Cognitie evalueerde het Centrum Brein & Leren (Vrije Universiteit Amsterdam) het traject De Schoolschrijver, waarin kinderboekenschrijvers in het hart van het primair onderwijs staan om kinderen enthousiast te maken voor verhalen, lezen en schrijven. Op 26 mei presenteerde de onderzoekers hun onderzoeksrapport over de ervaringen van leerlingen, leerkrachten en schrijvers met dit traject.

Kinderen hebben kennis over de wereld nodig om zich te kunnen ontplooien. Hun vaardigheden, kennis en ervaringen ontwikkelen zich door voorbeelden en inspiratie uit hun omgeving. Ieder kind verwondert zich en zoekt naar antwoorden om te begrijpen wát er gebeurt en waaróm dingen zijn zoals ze zijn. Verhalen geven een beeld van een werkelijkheid die niet in het hier en nu te zien is. Verhalen helpen met de verwerving van kennis: ze maken nieuwsgierig naar feiten en gebeurtenissen die het kind nog niet kent. Verhalen laten zien wat er zou kúnnen gebeuren. En ze geven inzicht in sociale relaties en gebruiken, in normen en waarden, culturen en geschiedenis.

Het traject De Schoolschrijver

Kinderboekenauteurs kwamen gedurende een half schooljaar lang op school. Ze bezochten wekelijks drie klassen. Na een training over de methodiek van De Schoolschrijver maakten de schrijvers in samenspraak met de scholen een programma op maat. Het aanbod van de Schoolschrijver was gericht op creatief schrijven, lezen en voorlezen. Taalspelletjes en andere creatieve opdrachten waren ook onderdeel van het traject. Schrijvers gaven daarnaast een professionaliseringsworkshop voor alle leerkrachten, bezochten eenmalig de overige klassen van de school en gingen met ouders in gesprek. Zo waren ze zichtbaar voor de hele school.

Wat is geëvalueerd en hoe?

Het Centrum Brein & Leren heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van leerkrachten, schrijvers en kinderen met De Schoolschrijver in schooljaar 2013 - 2014. Vijf scholen in Amsterdam zijn meegenomen in deze evaluatie. Leerlingen, leerkrachten en Schoolschrijvers hebben vragenlijsten ingevuld om hun indrukken en mening te geven. Het ging om een observationeel onderzoek, gericht op percepties en subjectieve ervaringen; niet op objectieve testprestaties. Voorafgaand aan het Schoolschrijver-traject zijn het leesgedrag en de lees- en schrijfattitude van alle kinderen geïnventariseerd. Een beknopte beschrijving van de evaluatie en de uitkomsten is te lezen in de brochure Verhalen vertellen, verwonderen en verbeelden met de schoolschrijver.

Meer weten?

Lees ook hoe Schoolschrijver Lydia Rood de kinderen van basisschool De Kaap in Amsterdam de liefde voor het lezen bijbracht in dit artikel van de Volkskrant.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Hersenen & cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)