Testosteron en cortisol vormen emotioneel en sociaal gedrag

7 januari 2015

De steroïde hormonen testosteron en cortisol bepalen in grote mate hoe we met emotionele en sociale uitdagingen omgaan. Deze hormonen zijn bijvoorbeeld betrokken bij agressie, angst, ouderlijke zorg en beloning. Zo concludeert Estrella Montoya in haar onderzoek naar de acute effecten van testosteron en cortisol op sociaal gedrag en emotieverwerking in de hersenen. Zij promoveert op 9 januari aan de Universiteit Utrecht.

Montoya toont aan dat cortisol de verwerking van emotionele prikkels in de hersenen beïnvloedt, zoals angst, beloning en geluiden van huilende baby’s. Ook laat ze zien dat testosteron effecten heeft op complex sociaal gedrag zoals sociaal samenwerken en morele beslissingen. De effecten van de twee hormonen blijken sterk afhankelijk te zijn van neurobiologische- en omgevingsfactoren vroeg in het leven, zoals ouderlijke verwaarlozing en de hoeveelheid testosteron waaraan men in de baarmoeder is blootgesteld.

Behandeling psychologische stoornissen

De bevindingen van Montoya dragen bij aan het vergroten van de kennis over hoe hormonen ons sociaal-emotionele gedrag vormen. Testosteron zou bijvoorbeeld de symponen van sociale angsstoornis kunnen verlichten en cortisol die van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Als zodanig kunnen haar bevindingen ook inzicht geven in het ontstaan en behandelen van psychologische stoornissen.

Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie.

Bron: Universiteit Utrecht

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Hersenen en cognitie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)