Slaap van belang voor het ontwikkelende kinderbrein

21 april 2015

Rebecca Astill van het Nederlands Herseninstituut verdedigt op 22 april 2015 aan de VU Universiteit in Amsterdam haar proefschrift over het belang van slaap voor kinderen. Ze maakte de balans op van 100 jaar onderzoek bij 36.000 kinderen en droeg daar ook zelf aan bij met metingen van gedrag, prestatie en EEG-metingen bij kinderen en adolescenten in de leeftijd tot 18 jaar. Uit het onderzoek gefinancierd door NWO blijkt onder meer dat kinderen die onvoldoende slapen meer gedragsproblemen hebben, moeite hebben met complexe taken, en minder presteren op school.

Adolescenten compenseren kort slapen nog enigszins door vaster te slapen, maar zodra zij onder druk staan, zoals tijdens examenweken, lukt dat niet meer. De bevindingen breken een lans voor een minder stressvolle manier van examineren, bijvoorbeeld door meer gespreid te toetsen. Het onderzoek werd als profielwerkstuk samen met middelbare scholieren uitgevoerd en viel op omdat het de eerste keer was dat zo’n werkstuk tot een heuse wetenschappelijke publicatie leidde.

‘Gratis’ verbetering gedurende dag en nacht

Een andere interessante bevinding van Astill en haar collega’s was dat het leren van motorische vaardigheden bij elfjarigen minder afhankelijk is van slaap dan het geval is bij volwassenen. Volwassenen kunnen met recht jaloers zijn op de snelheid waarmee kinderen bijvoorbeeld een muziekinstrument leren spelen. Bij kinderen verbetert een dergelijke vaardigheid na afloop van het oefenen nog aanzienlijk, zowel gedurende de dag als tijdens de nacht. Bij volwassenen is er alleen nog wat van deze ‘gratis’ verbetering over als ze kort na het oefenen gaan slapen.

Kinderbrein unieke kijk op hersengolven

Tenslotte laten Astill en haar collega’s zien dat het slapende kinderbrein een unieke kijk geeft op de processen die van belang zijn voor deze verbeteringen tijdens de slaap. Snelle hersengolven zijn bij kinderen beter waar te nemen, en individuele verschillen in de snelheid van hersengolven maken het verschil tussen goed en minder goed presterende kinderen.

Meer informatie

Het onderzoek is uitgevoerd aan het Nederlands Herseninstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, in samenwerking met de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Het onderzoek is onderdeel van de 'Pijler Leren' van het Nationale Initiatief Hersenen en Cognitie, regieorgaan van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bron: Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Hersenen en cognitie

Speerpunt

Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)