Nieuwe structuur NWO: Hersen- en Cognitieonderzoek blijft dwarsdoorsnijdend herkenbaar

14 april 2015

Vandaag maakt NWO de contouren van haar nieuwe governance en organisatie bekend. De organisatie wordt efficiënter ingericht: de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen worden geclusterd tot vier domeinen. Voor het huidige regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) wordt in de nieuwe NWO structuur in samenwerking met de domeinbesturen een brede bestuurlijke taskforce (regieorgaan) met mandaten voorzien.

Er komen vier domeinen: Bètawetenschappen, Technische en toegepaste wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen, en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen. Elk domein zal worden bestuurd door actieve en vooraanstaande wetenschappers. De vier voorzitters van de domeinbesturen maken deel uit van de Raad van Bestuur, die verder bestaat uit een fulltime voorzitter en een portefeuillehouder financiën en operationele zaken. Het beheer van de NWO-instituten wordt samengebracht in een aparte beheersorganisatie. De bureauorganisatie zal aansluiten op domeinen en disciplines en tegelijk ruimte bieden voor dwarsverbanden en interdisciplinair samenwerken.

Hersenen en Cognitie: domeinoverstijgende programmering

Voor het huidige regieorgaan NIHC wordt in de nieuwe NWO structuur in samenwerking met de domeinbesturen een brede bestuurlijke taskforce (regieorgaan) met mandaten voorzien, voor een periode van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging. We zijn ervan overtuigd dat hiermee de verankering van het interdisciplinaire hersen- en cognitieonderzoek binnen NWO een goede basis krijgt.

Het zal nog enige tijd vergen voordat de nieuwe structuur en governance van NWO zijn ingevoerd. Gedurende dit gehele proces zal het reguliere functioneren van het NIHC normaal voortgang vinden.Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Hersenen, Cognitie, Gedrag

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)