Leren na niet-aangeboren hersenletsel

23 september 2015

Patiënten met niet–aangeboren hersenletsel krijgen standaard een neuropsychologisch onderzoek om hun cognitieve leermogelijkheden te meten. Dynamisch cognitieve testen, die het effect van kortdurende training op de cognitieve testprestatie meten, lijken een veelbelovende aanvulling daarop. Dat toont Hileen Boosman in haar promotieonderzoek aan. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met financiering van het NWO regieorgaan voor Hersenen & Cognitie (NIHC).

Leren na hersenletsel (door bijvoorbeeld een beroerte of trauma/ongeval) is niet vanzelfsprekend. Hersenletsel kan beïnvloeden wat patiënten kunnen leren en hoe zij leren. De mate waarin patiënten kunnen leren wordt in de klinische praktijk vaak ‘leerbaarheid’ genoemd. Hoe patiënten leren kan worden geëvalueerd door te kijken naar hun ‘leerstijl’. Er is onderzocht hoe ´leerstijl´ en ´leerbaarheid´ kunnen worden gemeten bij patiënten met hersenletsel.

Uit dit promotieonderzoek is gebleken dat clinici graag de leerstijl van een patiënt meenemen bij het opstellen van een behandelplan. Er is echter geen geschikte vragenlijst gevonden om leerstijlen te meten in deze patiëntengroep.

Leerbaarheid wordt door clinici gezien als één van de belangrijkste factoren voor revalidatiesucces bij hersenletsel. Om leerbaarheid in kaart te brengen gebruiken clinici voornamelijk conventionele cognitieve tests. Er kunnen echter ook ‘dynamische’ cognitieve tests worden gebruikt. Bij dynamische cognitieve tests wordt gekeken naar het effect van kortdurende training op de cognitieve testprestatie (test-train-hertest). De mate waarin een patiënt baat heeft gehad bij de training (test vs. hertest) wordt beschreven als ‘cognitieve leerpotentie’. Er is onderzocht wat er in de literatuur al bekend is over dynamisch testen.

De meest gebruikte dynamische cognitieve test is afgenomen bij patiënten met hersenletsel. Dynamisch testen lijken een veelbelovende aanvulling op het neuropsychologisch onderzoek om de cognitieve leermogelijkheden van patiënten te meten.

Promotie

Datum en tijd: 24 september 2015 12:45-13:45 uur
Locatie: Academiegebouw
Promovendus: Hileen Boosman
Proefschrift: Learning after acquired brain injury. Learning the hard way.
Promotor(es): Prof .dr. J.M.A. Visser-Meily, Prof. dr. C.M. van Heugten

Bron: Universitair Medisch Centrum Utrecht

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Hersenen & cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)