Geen verschil tussen seksueel misbruik allochtone en autochtone jongeren in Nederland

31 augustus 2015

Jongeren in Nederland met een niet-westerse achtergrond worden niet vaker seksueel misbruikt dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek dat Pinar Okur op woensdag 2 september verdedigt aan Tilburg University. Met financiering uit het NWO-programma Jeugd en gezin en steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland onderzocht Okur seksueel misbruik van Nederlandse jongeren met een niet-westerse of een autochtone achtergrond en de wijze waarop jongeren daarmee omgaan.

Beeld: Shutterstock

Er zijn signalen uit de maatschappij dat jongeren in Nederland met een niet-westerse etnische achtergrond een grotere kans lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan autochtone leeftijdsgenoten. Tot nu toe was echter zeer weinig bekend over de aard en omvang van seksueel misbruik van deze jongeren en de manier waarop ze al dan niet hulp zoeken.

Promovenda Pinar Okur toont op grond van enquêtes onder 3.426 jongeren aan dat meer dan 40% (42,9%) van hen tenminste één vorm van seksueel misbruik heeft meegemaakt voor het achttiende levensjaar. Dit percentage omvat alle vormen van misbruik: zowel misbruik zonder als met lichamelijk contact. Er bleek echter geen verschil te bestaan tussen de Nederlandse respondenten en respondenten met een Antilliaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond. Marokkaanse jongeren rapporteerden juist minder seksueel misbruik dan de Nederlandse groep.

Ook bleek dat er geen etnische verschillen zijn in de manier waarop jongeren hulp zoeken bij hulpverleners of bij familie en vrienden. Wel rapporteerden meer slachtoffers met een niet-westerse etnische achtergrond dan hun autochtone leeftijdsgenoten dat het misbruik niet ernstig genoeg was om hulp te zoeken. Deze reden heeft deels te maken met de percepties van niet-westerse etnische jongeren op wat seksueel misbruik inhoudt.

Okur concludeert dat er minder verschillen zijn dan verwacht tussen niet-westerse etnische en autochtone jongeren wat betreft de prevalentie van seksueel misbruik en hulpzoekgedrag erna.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Jeugd en gezin

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)