Beter beslissen onder hoge druk door Virtual Reality training

27 oktober 2015

Crisissituaties en rampen wekken veel stress op bij hulpverleners. Dit kan van negatieve invloed zijn op hun beslissingen. Om hulpverleners te helpen beter te leren beslissen onder druk ontwikkelde Iris Cohen een virtueel feedbacksysteem dat tijdens trainingen gebruikt kan worden. Hiermee leren hulpverleners hoe beslissingen worden beïnvloed door stress en hoe ze de negatieve gevolgen hiervan kunnen vermijden. Op 28 oktober promoveert Cohen aan de TU Delft op onderzoek gefinancierd door het NWO regieorgaan voor Hersen- en Cognitieonderzoek (NIHC).

Scheepssimulator Koninklijk Instituut voor de Marine (foto KIM)Scheepssimulator Koninklijk Instituut voor de Marine (foto KIM)

Politieagenten, brandweermannen en militairen komen regelmatig in aanraking met bedreigende situaties. Dit veroorzaakt veelal acute stress wat negatieve gevolgen heeft voor geheugen-, aandacht- en beslissingsprocessen. Door te oefenen in een virtuele trainingsomgeving met een real-time feedbacksysteem is het mogelijk deze negatieve gevolgen te verminderen.

Virtual Reality training

Iris Cohen ontwikkelde een feedbacksysteem dat gebruikt kan worden in verschillende Virtual Reality (VR) trainingsomgevingen. “Dit systeem kijkt naar fysieke stressindicatoren van de hulpverlener (zoals hartslag) en naar eigenschappen van de taak die op dat moment uitgevoerd wordt. Hiermee geeft het feedbacksysteem een voorspelling van de prestatie van de gebruiker. Deze voorspelling wordt samen met de huidige hartslag teruggekoppeld aan de gebruiker. Zo leren de hulpverleners tijdens de training hoe beslissingen worden beïnvloed door stress, en hoe ze de negatieve gevolgen hiervan kunnen tegengaan.”

Scheepssimulator

Het feedbacksysteem is door Cohen onder andere getest bij het Koninklijke Instituut voor de Marine in een high-fidelity scheepssimulator. Resultaten van dit onderzoek laten zien dat er minder fouten worden gemaakt als de studenten een indicatie te zien krijgen van welke fouten er op dat moment door ze gemaakt kunnen worden. “Het systeem maakt een voorspelling van de algemene prestatie, op een schaal van 0 tot 10, van de taak en er wordt aangegeven wat de kans is op een bepaalde fout. De fouten waar het systeem op let zijn: communicatie fouten, planningsfouten, taakverdelingsfouten, en fouten in de snelheid van de taakuitvoering.”

Echte leven

Door het toevoegen van een real-time feedbacksysteem aan trainingsomgevingen kan er specifieker en gerichter getraind worden om de gevolgen van acute stress te voorkomen. Dit kan voor veiligere situaties in het echte werk zorgen, waarbij de professionals zich niet laten beinvloeden door de aanwezige stress. “Of de positieve effecten in een training ook overdraagbaar zijn naar het echte leven zal nog getest moeten worden in vervolgonderzoek”, aldus de slotopmerking van Iris Cohen.

Meer informatie

Website: http://ii.tudelft.nl/fast_decisions/


Bron: Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Hersenen, Cognitie, Gedrag Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Hersenen & cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)