ADHD bestaat echt en is zichtbaar in hersenen en in DNA

2 februari 2015

De opmerkingen ´ADHD bestaat niet´ en die ´kinderen zijn gewoon druk´ komen vaak voor. Ten onrechte. Er zijn structurele verschillen op groepsniveau tussen de hersenen en het DNA van personen met ADHD en die van gezonde mensen. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Janita Bralten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar onderzoek werd gefinancierd vanuit het NWO onderzoeksprogramma Hersenen en Cognitie: een geïntegreerde benadering (BCIA).

Het onderzoek laat zien dat er op groepsniveau wel degelijk structurele brein en genetische verschillen te vinden zijn tussen personen met ADHD en gezonde mensen. ADHD is het uiteinde van een continuüm aan mogelijke kenmerken waarvan iedereen wel iets kan hebben maar als je alles samen in hoge mate hebt, leidt dit tot een ADHD-diagnose.

Onderzoeksopzet

Voor haar proefschrift maakte Bralten gebruik van MRI-data van families die hebben meegedaan aan het internationale IMAGE en neuroIMAGE onderzoek. Dat verzamelt gegevens van families waarvan één van de kinderen ADHD heeft. Vragenlijsten en testen brachten de symptomen van ADHD in beeld en bloedonderzoek gaf inzicht in de DNA van de families.

Verschil in hersenen

Het onderzoek laat een patroon in de hersenen zien dat verschilt bij kinderen met ADHD en zonder ADHD. In mindere mate zijn deze verschillen ook te zien bij broers en zussen van ADHD-patiënten. Het onderzoek van Bralten maakt het mogelijk meer inzicht te krijgen in wat er precies gebeurt bij kinderen met ADHD.

Veel heterogeniteit

ADHD is sterk erfelijk, daarom keek Bralten ook naar het DNA binnen haar onderzoek. Ze ontdekte daarbij verschillende genetische regio’s en groepen van genen die geassocieerd zijn met verschillende ADHD-kenmerken leiden. Dit toont aan dat er veel heterogeniteit is binnen ADHD en het goed kan zijn verschillende elementen te combineren wanneer we naar ADHD kijken. Hierdoor kunnen we beter begrijpen wat er precies gebeurt bij mensen met ADHD. Het combineren van verschillende elementen zal in de toekomst wellicht kunnen zorgen voor subgroepen binnen ADHD.


Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Hersenen en cognitie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)