Nieuwe NWO-strategie 2015-2018

Samenwerken en verbinden voor sterke Nederlandse wetenschap

13 april 2015

Vandaag presenteerde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) haar strategie voor 2015-2018 aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW, in aanwezigheid van ruim 400 onderzoekers en vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties. De komende jaren blijft de kerntaak van NWO het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in vrij en thematisch wetenschappelijk onderzoek in alle vakgebieden. De nieuwe strategie voegt daar nieuwe taken en accenten aan toe. Deze zullen de verbindingen tussen onderzoekers, met het bedrijfsleven en de maatschappij en naar Europa en de toekomst versterken.

Nieuwe taken en accenten

De NWO-strategie 2015-2018 integreert nieuwe werkzaamheden in de kerntaak van NWO. In de Wetenschapsvisie 2025 krijgt NWO extra taken toebedeeld, onder andere ondersteuning van het opstellen van een Nationale Wetenschapsagenda en van het ontwikkelen van een nationale strategie voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Naast deze nieuwe taken zal NWO de komende jaren de huidige financieringsinstrumenten in grote lijnen handhaven. Waar nodig zal ze de financieringsinstrumenten aanscherpen om gewenste ontwikkelingen te ondersteunen. Voor de werkwijze van NWO betreffen de nieuwe accenten meer samenwerking, grotere efficiëntie en transparantie en reductie van de werklast van aanvragers en beoordelaars. 

Balans tussen vrij onderzoek en het leggen van verbindingen

NWO-voorzitter Jos Engelen benadrukt dat twee gedachten centraal staan in de NWO-strategie. NWO blijft zorgen voor financiering van excellent vrij en ongebonden onderzoek. En NWO wil wetenschapsorganisaties meer en beter verbinden, samenwerking met het bedrijfsleven stimuleren en een rol spelen bij het inzetten van wetenschap voor grote maatschappelijke uitdagingen. Voor de overgang naar een circulaire economie bijvoorbeeld, die gedreven zal worden door onuitputtelijke grondstoffen. Of het verhogen van de kwaliteit van leven, door zorg te bieden die toegesneden is op het individu. Dit zijn voorbeelden van maatschappelijke uitdagingen die vereisen dat wetenschap, overheid en bedrijfsleven elkaar weten te vinden en de uiteenlopende agenda’s weten te verbinden. NWO wil zich daar de komende jaren extra voor inzetten.

Nationaal platform

Jos Engelen overhandigt NWO-strategie aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. (Foto: Sascha Schalkwijk)Jos Engelen overhandigt NWO-strategie aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. (Foto: Sascha Schalkwijk)

Voor de totstandkoming van deze strategie heeft NWO vele partijen geconsulteerd: onderzoekers en universiteiten, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De presentatie van de strategie stond ook in het teken van de dialoog. Jonge en gevestigde onderzoekers gingen met elkaar en met vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties in gesprek over wetenschap en wetenschapsbeleid.

De middag eindigde met de overhandiging van de NWO-strategie 2015-2018 door Jos Engelen aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Engelen: 'NWO wil een nationaal platform zijn om de onderzoeksinspanningen in Nederland te verbinden.' De staatssecretaris nam de strategie in ontvangst met een oproep aan Nederlandse wetenschappers: 'combineer academische vrijheid met maatschappelijke verantwoordelijkheid en hou oog voor wat er om u heen gebeurt, ook buiten uw eigen discipline.'

Bron: NWO