Zelfvertrouwen bij startende ondernemer kan gebrek aan werkervaring compenseren

14 oktober 2015

Startende ondernemers hebben baat bij werkervaring, maar als zij die niet hebben kan vertrouwen in eigen kunnen een enorm verschil maken. Starters met zelfvertrouwen zien een onzekere situatie juist als een kans om tot actie over te gaan. Dat ontdekte bedrijfskundige Yuval Engel tijdens zijn onderzoek naar opstartende ondernemers en zzp’ers. Hij promoveert 15 oktober aan de Vrije Universiteit Amsterdam met financiering uit het programma Mozaïek.

Aandelenkoersen op een beursvloerBeeld: Shutterstock

Wanneer ondernemers een bedrijf beginnen maken ze een sprong in het diepe. Zij moeten beslissingen nemen over allerlei kwesties die vaak voor het eerst hun pad kruisen, zoals het doen van forse investeringen, het maken van een marktanalyse of de vorming van partnerschappen. Heeft hun verleden – gevormd door loopbaanervaringen – invloed op de manier waarop zij redeneren en beslissingen nemen, was de centrale vraag bij promovendus Yuval Engel.

Yuval Engel: ‘Onervaren ondernemers vertonen de neiging zich te laten leiden door voorspellingen, terwijl zij beslissingen nemen over uiterst onvoorspelbare kwesties. Dat intrigeerde mij. Entrepeneurschap vormt immers de ruggengraat van onze economie, en is bepalend voor individuen, voor organisaties en voor de gehele samenleving. Mijn belangrijkste vondst is dat beginnende ondernemers die hun eigen loopbaan als start-up beschouwen, vaardigheden oppikken waarmee zij kunnen omgaan met situaties met onzekere afloop.’

Prestaties van ondernemingen 

Yuval Engel onderzocht het ontstaan van ondernemingen en koppelde dat aan de levensloop van de diverse oprichters. Hij bracht mechanismen in kaart die ondernemers in het verleden hadden verworven, waarmee zij effectief functioneren in onzekere situaties. Tijdens hun loopbaan opgedane ervaringen kunnen hen helpen om te gaan met onzekere situaties in hun onderneming. Zij kunnen ze aanwenden tijdens hun ondernemende taken en daar dus van profiteren. Kortom, carrières geven mede vorm aan de prestaties van ondernemingen.

Zelfs als mensen geen werkervaring hebben, is het zelfvertrouwen in hun ondernemend vermogen alleen al voldoende om verstandige, verstrekkende beslissingen te nemen, ontdekte Engel. ‘Mijn onderzoek toont aan dat het mogelijk is om de schijnbaar negatieve gevolgen van een tekort aan ervaring te verzachten door meer zelfvertrouwen.’

De resultaten uit het onderzoek kunnen worden ingezet in leertrajecten die starters zelfvertrouwen moeten bijbrengen. Pedagogische interventies kunnen zich bijvoorbeeld richten op de kennis en ervaring van studenten op het gebied van onzekerheid rondom ondernemen. Ook dienen zij gericht te zijn op het voeden van vertrouwen om te handelen in weerwil van die onzekerheid, impliceert het onderzoek.

Meer informatie

Yuval Engel (Israël, 1982) startte zijn onderzoek ‘Venturing into the unknown, but not for the first time: An examination of firm-founders’ careers & entrepreneurial decision-making under uncertainty’ in 2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, met financiering uit het programma Mozaïek van NWO. Promotor was prof. dr. Tom Elfring.

Mozaïek had als doel meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen om wetenschappelijk talent in Nederland te behouden. Mozaïek liep van 2004 tot 2012.


Bron: NWO