Waarom zijn adolescenten ongeduldiger dan volwassenen?

Onderzoek laat structurele en functionele verschillen zien in de hersenen

23 juni 2015

Wil je nu 20 euro hebben of 50 euro over een maand? Adolescenten hebben vaak de neiging toe te geven aan de impuls om te kiezen voor de kleinere beloning van 20 euro op korte termijn. Rubicon-onderzoeker Wouter van den Bos onderzocht met zijn collega’s waarom adolescenten de verleidingen op korte termijn niet kunnen weerstaan door onderliggende mechanismen in het brein te onderzoeken. De resultaten van deze studie verschenen in het tijdschrift ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS)’.

Adolescenten die de keus krijgen tussen een onmiddellijke kleine beloning of een grotere uitgestelde beloning neigen vaak naar het eerste. Waarom? Onderzoekers van het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn, de Stanford Universiteit en de Universiteit van California hebben onderzocht waarom het zo moeilijk is voor adolescenten om de verleidingen op korte termijn te weerstaan door onderliggende mechanismen in het brein te onderzoeken. Zij ontdekten dat adolescenten, minder dan volwassenen, in staat zijn om te focussen op het voordeel van de uitgestelde beloning. Als gevolg daarvan zijn ze vaak ongeduldiger en kiezen ze voor de onmiddellijke beloning in plaats van de grotere beloning op langere termijn.

De onderzoekers ontdekten dat het ongeduld van adolescenten verbonden is met een verandering in zowel de structuur als het functioneren van het brein. Ze vroegen 50 deelnemers tussen de acht en vijfentwintig jaar oud om een opdracht uit te voeren waarbij ze een beslissing moesten nemen. De deelnemers moesten kiezen tussen een klein bedrag meteen of een groter bedrag later. Tijdens deze opdracht werden de activiteit van en de structurele verbindingen tussen bepaalde hersengebieden gemeten met meganetic resonance imaging (MRI).

Het onderzoek liet zien dat de adolescenten het moeilijk vonden om te wachten ook al was de uitgestelde beloning groter. Het MRI-onderzoek liet zien waarom. De structurele verbindingen tussen twee belangrijke hersengebieden die geactiveerd worden tijdens de opdracht, waren bij adolescenten minder sterk dan bij volwassenen. Deze twee gebieden zijn de dorsolaterale prefrontale cortex – die wordt geactiveerd bij plannen voor de toekomst – en het corpus striatum, dat deel uitmaakt van het beloningssysteem. Omdat de verbinding tussen deze beide hersengebieden bij adolescenten minder sterk is, is de invloed van de dorsolaterale prefrontale cortex op het beloningssysteem bij hen minder sterk dan bij volwassenen. Daarom reageren adolescenten vaker impulsief en kiezen ze voor de kleinere beloningen op korte termijn.

“Het is niet zo dat adolescenten helemaal geen plannen maken voor de toekomst. Maar wanneer ze keuzes moeten maken, focussen ze meer op het hier en nu. Adolescentie is een leerperiode voor het brein. Hoewel het moeilijker is voor adolescenten om niet te kiezen voor beloning op korte termijn, zijn ze daar wel toe in staat”, zegt Wouter van den Bos, eerste auteur van het artikel en onderzoeker aan het ‘Center for Adaptive Rationality’ aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn.

In de loop van de jaren worden de verbindingen tussen de twee hersengebieden sterker en spelen consequenties en voordelen op lange termijn een steeds belangrijkere rol bij het maken van keuzes. Als gevolg hiervan leren adolescenten geleidelijk om hun ongeduld te beheersen en kijken ze meer naar de toekomst. “Hoe dan ook is het belangrijk om niet alle beslissingen uit handen te nemen van adolescenten”, zegt Van den Bos. “het brein leert van gemaakte fouten en heeft mogelijkheden nodig om te oefenen. We kunnen adolescenten wel helpen door ze te wijzen op de gevolgen voor de toekomst”, zegt Van den Bos.

Met nieuwe studies willen de onderzoekers bestuderen in welke rol de sociale omgeving heeft op de keuzes die adolescenten maken.

Meer informatie

Dr. Wouter van den Bos ontving in 2012 een Rubicon-beurs. Rubicon is een financieringsinstrument voor recent gepromoveerde wetenschappers om ervaring op te doen aan buitenlandse topinstituten als opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Van den Bos werkt nu aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn.

Artikel: Van den Bos, W., Rodriguez, C., Schweitzer, J. B., & McClure, S. M. (2015). Adolescent impatience decreases with increased fronto-striatal connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.


Bron: Max Planck Institute for Human Development

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Rubicon

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)