Vooraankondiging: nieuw onderzoeksprogramma van NORFACE

'Dynamics of Inequality Across the Life-course: Structures and Processes'

10 december 2015

NORFACE, een samenwerkingsverband van nationale onderzoeksfinanciers van 16 Europese landen op het terrein van de sociale- en gedragswetenschappen, ontwikkelt een nieuw transnational onderzoeksprogramma over ‘Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and processes’ (DIAL). Het hoofddoel van dit onderzoeksprogramma is de dynamiek van sociale ongelijkheid gedurende de levensloop en mogelijkheden voor beleid in kaart te brengen. Deze call zal naar verwachting later deze maand gepubliceerd worden. De deadline voor aanvragen is medio maart.

Bestaande en nieuwe sociale ongelijkheden vormen een fundamentele bedreiging voor Europese samenlevingen en economieën. De toenemende kloof tussen rijk en arm, versterkt door de recente financiële en economische crises, is een grote zorg. De oorzaken van ongelijkheid in hedendaagse samenlevingen zijn complex en onderling sterk verbonden. De oorzaken en hun consequenties kunnen alleen begrepen worden door uitvoerig en innovatief onderzoek. Op basis van onze huidige wetenschappelijke inzichten in ongelijkheid tijdens de levensloop, kunnen onderzoekers nu de dynamiek van ongelijkheid - door verschillende levensfasen, verschillende dimensies van ongelijkheid en identiteit – onderzoeken en maatregelen identificeren om die ongelijkheden te verkleinen.

Om dit te bereiken lanceert het netwerk van NORFACE een internationaal onderzoeksprogramma over ongelijkheid tijdens de levensloop. 


Thematisch kader en voorlopige tekst van het programma (Engels)

Meer informatie

Website NORFACE

Bron: NWO