Vooraankondiging Call ‘Complexity in Transport and Logistics’

18 december 2015

NWO ontwikkelt in overleg met het topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog) en TNO een nieuwe call voor onderzoek gericht op complexiteitsonderzoek binnen de Topsector Logistiek. De call wordt momenteel uitgewerkt en zal waarschijnlijk eind januari 2016 worden gepubliceerd, de voorlopige deadline voor definitieve aanvragen is eind augustus 2016.

De call sluit aan bij de NWO-uitdaging ‘Greep krijgen op complexiteit’ voor de periode 2015-2018. Daarnaast is het een topsector-doorsnijdend initiatief dat aansluit bij de Topsector Logistiek . Ook sluit het programma aan bij uitdagingen voor onderzoek die zijn geïdentificeerd in het document “Grip on Complexity”.

Onderzoekers werken in de consortia samen met private en/of (semi-)publieke partners. Deze partners leveren een financiële bijdrage (cofinanciering) van minimaal 15% (cash en/of in-kind). Complexiteitsonderzoek is een terrein dat bij uitstek vraagt om een multidisciplinaire benadering. Multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen deelprojecten in het onderzoek is daarom een vereiste binnen deze call for proposals.

Middels een call for preparatory grants wordt de samenwerking met TNO gestimuleerd (deadline 12 januari).

Voor meer informatie over NWO en de Topsector Logistiek, zie de website van VerDus (Verbinden van Duurzame Steden). Voor meer informatie over het NWO programma ‘Complexity’ en het document “Grip on Complexity” zie de website van het programma.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Exacte Wetenschappen

Programma

Complexiteit

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)