Take-off: nieuwe toekenningen voor academisch ondernemerschap in de alfa- en gammawetenschappen

21 januari 2016

Het programma Take-off, wetenschapsbrede financiering voor academisch ondernemerschap, heeft 23 haalbaarheidsstudies en 7 onderzoeksprojecten gehonoreerd. Drie haalbaarheidsstudies betreffen de alfa- en de gammawetenschappen.

Beeldmerk Take-off: opstijgende vogels

Met een haalbaarheidsstudie van Take-off krijgen academische ondernemers de tijd en de ruimte te onderzoeken of hun plan of pilot voor kennisbenutting technisch en commercieel haalbaar is. En daarmee voorziet de financiering in een grote behoefte in de alfa- en gammawetenschappen.

Take-off biedt onderzoekers de kans om onderzoek uit te voeren dat anders wellicht op de plank blijft liggen én om samen te werken met commerciële partijen.

Gehonoreerde projecten

De drie projecten in de alfa- en de gammawetenschappen die nu van start gaan en maximaal 6 maanden zullen duren, zijn:

De haalbaarheid van het schaalbaar en digitaal aanbieden van de Datateam methode
Hoofdaanvrager: Dr. K. Schildkamp, Universiteit Twente

Internationaal worden scholen steeds meer verantwoordelijk gehouden voor hun prestaties. Uit onderzoek blijkt dat opbrengstgericht werken, oftewel datagebruik, scholen helpt om hun prestaties te verbeteren. Het probleem in de markt is echter dat scholen de systematiek en ondersteuning missen voor effectief datagebruik. De datateam® methode van Datateam Partners, ontwikkeld en onderzocht aan de Universiteit Twente, biedt hiervoor de oplossing. Docenten leren om data, zoals toetscijfers en leerling-enquêteresultaten, systematisch te gebruiken om problemen rondom leerprestaties van leerlingen op te lossen. Voor dit project onderzoeken we de haalbaarheid van het digitaal en schaalbaar aanbieden van deze effectieve datateam® methode. De marktkansen zijn groot, omdat er nationaal en internationaal bij scholen veel behoefte is aan concrete ondersteuning voor datagebruik.

Haalbaarheidsstudie: Het Amsterdam Stress Lab
Hoofdaanvrager: Dr. S.R. de Rooij, Vrije Universiteit Amsterdam

Stress vormt een toenemend probleem in onze samenleving. Niet alleen volwassenen ervaren steeds meer stress, ook bij kinderen en adolescenten neemt stress toe. Onlangs hebben wij het Amsterdam Stress Lab opgezet dat als missie heeft om onze wetenschappelijk kennis over stress in het vroege leven beschikbaar te maken en te vertalen naar concrete middelen en toepassingen om effecten van stress in het vroege leven te verminderen. Het doel van de voorgestelde studie is om de haalbaarheid van het maatschappelijk en economisch valoriseren van het Amsterdam Stress Lab te onderzoeken.

Talent en spelinzicht
Hoofdaanvrager: Prof.dr. G.J.P. Savelsbergh, Vrije Universiteit Amsterdam

Studenten Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) hebben dit jaar de 10de editie van de Rabobank / ACE Summerschool Ondernemerschap gewonnen. Tijdens deze week hebben de studenten een eerste versie van een business case gemaakt die is gebaseerd op een Spelinzichttest ontwikkeld vanuit 10 jaar wetenschappelijk onderzoek vanuit de VU waarmee talent bij jonge voetballers kan worden ontdekt door op een objectieve manier talent in spelinzicht te meten. De potentie of spelinzicht wel of niet aanwezig is, bepaalt het verschil op latere leeftijd tussen zeer goede en andere spelers. Daarom is het zo belangrijk om spelinzicht meetbaar te maken in een vroeg stadium. Voetballers worden thans vooral gescout op basis van wedstrijden en dus op basis van subjectieve waarnemingen. Hierdoor is het in de praktijk moeizaam om te bepalen wie er talent heeft in spelinzicht. De studenten willen een onderneming starten en willen in samenwerking met de VU de wetenschap in de praktijk brengen, andersom ook. De VU ziet graag een verdergaande toepassing van de Test zoals deze tot nu toe ontwikkeld is. Tijdens de haalbaarheidsstudie wordt de business case verder uitgewerkt.

Opzet van Take-off

Take-off bestaat uit twee onderdelen: Fase 1 en Fase 2. Financiering uit Fase-1 is bedoeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een commerciële activiteit. De maximale subsidie die in Fase 1 wordt toegekend, bedraagt 40.000 euro. Met Fase 2-financiering kunnen onderzoekers voor hun start-up een vroegefasetraject opzetten. De financiering daarvoor bestaat uit een lening aan de start-up van maximaal 250.000 euro.

Meer informatie over Take-off

Take-off past prima in het NWO-beleid voor kennisbenutting. Het is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van NWO, STW en ZonMw dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen moet stimuleren.

Take-off wordt gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit financiering voor start-ups en haalbaarheidsstudies.

Take-off staat open voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (techniek/bèta, life sciences en alfa/gamma). Per jaar is 6,65 miljoen euro beschikbaar voor circa 80 projecten. Er zijn twee rondes per jaar. Per ronde is er 925.000 euro beschikbaar voor de haalbaarheidsstudies en 2,4 miljoen euro voor de vroege-faselening.

Zie de website van STW voor meer informatie over rondes.

Alle toekenningen in de najaarsronde 2015

Fase 1

Alfa/Gamma

De haalbaarheid van het schaalbaar en digitaal aanbieden van de Datateam methode (14781)
Hoofdaanvrager: Dr. K. Schildkamp, Universiteit Twente

Haalbaarheidsstudie: Het Amsterdam Stress Lab (14775)
Hoofdaanvrager: Dr. S.R. de Rooij, Vrije Universiteit Amsterdam

Talent en spelinzicht (14811)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. G.J.P. Savelsbergh, Vrije Universiteit Amsterdam

Bèta/Techniek

A lensless microscope for the wine industry (14754)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. D. Iannuzzi, Vrije Universiteit Amsterdam

Bone Magnetic Resonance Imaging: The first radiation-free three-dimensional integrated bone and soft tissue imaging technology for skeletal abnormalities (14789)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. P.R. Seevinck, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Contactless Handling System (14799)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. R.A.J. van Ostayen, Technische Universiteit Delft

Feasibility study for exploitation of solar system design, output calculation and guarantees (14763)
Hoofdaanvrager: Dr. O. Isabella, Technische Universiteit Delft

Mass produce single crystal graphene (14758)
Hoofdaanvrager: Dr. S. Yuan, Radboud Universiteit Nijmegen

Mind Trace: Unravelling what the masses see, think, and feel using just a webcam (14771)
Hoofdaanvrager: Dr. A.M.E. Sarwary, Radboud Universiteit Nijmegen

Mineral Composites met baggerslib (14759)
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. E. Schlangen, Technische Universiteit Delft

Next Generation Offshore Wind Installation: SeaState5 Grasshopper (14761)
Hoofdaanvrager: Dr. M. Mazo Espinosa, Technische Universiteit Delft

Next Ocean Maritime (14800)
Hoofdaanvrager: P. Naaijen, Technische Universiteit Delft

ProGauntlet (14801)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. E. Tempelman, Technische Universiteit Delft

UPUS: Understanding and Predicting User Satisfaction (14802)
Hoofdaanvrager: Y. Kiseleva, Technische Universiteit Eindhoven

Life Sciences

Cardiac Booster (14808)
Hoofdaanvrager: Drs. D.I.M. van Dort, Radboud universitair medisch centrum

ISA: Instrumented Spasticity Assessment for children and adults (14757)
Hoofdaanvrager: J.W. Sikkens-van de Kraat, VU Medisch Centrum Amsterdam

Novel lama-derived anti-BMP4 antibodies for the treatment of SMAD4 negative colorectal cancers (14777)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. K.K. Krishnadath, Academisch Medisch Centrum

Orthros B.V.: Bi-functional VHH’s in Tissue Repair (14784)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. H.B.J. Karperien, Universiteit Twente

PACING-CURE (14772)
Hoofdaanvrager: Dr. J.J. Boink, Academisch Medisch Centrum

Scarless Band-Aid: A Novel Peptide-based Technology to Prevent Scarring (14764)
Hoofdaanvrager: Dr. J. Prakash, Universiteit Twente

The Neurophysiological Biomarker Toolbox (14779)
Hoofdaanvrager: Dr. K. Linkenkaer-Hansen, Vrije Universiteit Amsterdam

The SensOtouch Grasper: Safe and sensible grasping in endoscopic surgery (14797)
Hoofdaanvrager: Dr. M. Aguirre, Technische Universiteit Delft

Vascoscope (14796)
Hoofdaanvrager: Prof. dr. P.J. Blankestijn, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Fase 2

Bèta/Techniek

MicroSure Robot Assisted Microsurgery (14821)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. R. Cau, Technische Universiteit Eindhoven

SRM-Based Electric Supercharger (14819)
Hoofdaanvrager: Ir. D. Hilgersom, Technische Universiteit Eindhoven

Stokhos Take Off Fase 2 (14812)
Hoofdaanvrager: W.F. Boerrigter, Stokhos B.V.

Life Sciences

A steerable punch for Meniscectomy (14814)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. T. Horeman, Technische Universiteit Delft

Bruxlab – Project Bruxstickers (14816)
Hoofdaanvrager: A.A.G. Linssen, Bruxlab B.V.

NtransTechnologies: Developing gene editing therapies for Muscular Dystrophies (14817)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. N. Geijsen, Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

Urika – Continuous measurement of bladder filling (14813)
Hoofdaanvrager: Ir. R.T. Tweehuysen, Novioscan B.V.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Geesteswetenschappen

Programma

Take-off

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)